Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Milliarder til renovering skal bruges rigtigt

Lies Vanhoutteghem
Illustration: Teknologisk Institut.
Når de almene boliger skal renoveres ved hjælp af de midler fra Landbyggefonden, regeringen har frigivet, er det vigtigt at tænke langsigtet, bæredygtigt og holistisk.
Synspunkt26. maj 2020 kl. 05:56
errorÆldre end 30 dage

Dette er et debatindlæg. Du er også velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til atl@ing.dk

På Teknologisk Institut er vi glade for, at regeringen har frigivet midler fra Landsbyggefonden, så der kan komme skub i renoveringen af de almene boliger.

I den anledning vil vi gerne hejse flaget for, at der kommer fokus på korrekte byggetekniske løsning, og ikke mindst at renoveringen foretages ud fra et bæredygtigt og holistisk perspektiv – så pengene bliver anvendt bedst muligt.

Behov for langsigtede løsninger

En af de skader i almene boliger, som hyppigst bliver omtalt, er fugtskader med skimmelsvamp til følge. Det er også en af de skader, jeg i mit arbejde oftest ser. I den slags sager er det utrolig vigtigt, at man renoverer korrekt - og det er ikke en selvfølge. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

På Teknologisk Institut ser vi alt for ofte sager, hvor de valgte løsninger kan forårsage nye skader. Det kan være samlinger, hvor der trænger vand ind, ikke-robuste konstruktioner og dannelse af kuldebroer. Kortsigtede løsninger, hvor man laver en ny og nogle gange værre skade. 

Vi bliver nødt til at have fokus på, at løsningerne er langtidsholdbare, og at de almene boliger får et sundt indeklima uden fugtproblemer. 

Husk forventningsafstemningen

Når det gælder det brede og holistiske fokus i renoveringen, er det væsentligt at indtænke en række faktorer: Arkitektoniske kvaliteter, ny byggeteknik til forbedring af funktionalitet, energiforbrug, indeklimakvalitet og dagslys. 

Og så er det vigtigt at huske en forventningsafstemning, da de involverede parters interesser kan være modstridende. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor gælder det om så tidligt som muligt i renoveringsprocessen at udpege områder, hvor der kan være modsatrettede interesser, og så tale dem igennem. Det kunne være arkitektur, energibesparelser, indeklima, byggeteknik eller økonomi. Forventningsafstemning og involvering af alle parter giver ofte de bedste resultater.

Projektgranskning en god investering

Også det, vi kalder projektgranskning, kan være en rigtig god investering, både i projekteringsforløbet og under udførelsen.

Når man renoverer – og her tænker jeg især på energirenovering – så skal man være opmærksom på, at for eksempel efterisolering kan ændre på fugtbalancen i de forskellige klimaskærmskonstruktioner. Derfor er det vigtigt at tilpasse og udvælge den korrekte efterisoleringsløsning, så man sikrer at både funktionalitet, fugtsikkerhed, bygbarhed, drift og vedligehold samt det arkitektoniske udtryk er optimal.

Et af de værktøjer, jeg selv har haft gode erfaringer med at anvende til projektgranskning på renoveringsprojekter, er brug af hygrotermiske simuleringer til sikring af gode løsninger, der ikke fører til skimmelvækst, fugtophobning og dermed risiko for dårligt indeklima. Med fugtteknisk granskning og brug af detaljerede dynamiske fugtberegninger af temperatur- og fugtforhold, hvor klima og nedbør er en parameter, kan vi evaluere forskellige løsninger.

På den måde kan vi sikre, at der ikke opstår fugt- eller skimmelproblemer i de valgte løsninger. 

Renover med fokus på bæredygtighed, byggeteknik og holistiske løsninger

Allerede i dag anvender vi relevante, fremtidige klimadata i vores beregninger for at sikre langtidsholdbare løsninger, og det forventer jeg kun, at vi kommer til at gøre oftere fremover.

Fremskaffelse af fremtidige klimadata er dog ikke altid nemt, og de fremskaffede data skal anvendes med omtanke. Der kan eksempelvis være store forskelle i klimascenarier alt efter hvor i landet, man er. Det kan have en effekt på de valgte løsninger og løsningens robusthed.

I et bæredygtigt perspektiv, er det vigtigt at være opmærksom på, at projektgranskning med hygrotermiske beregninger også kan hjælpe med at undersøge om nogle af de eksisterende materialer kan genbruges. Og opfordringen herfra er også, at man netop bør tænke bæredygtighed ind i de kommende renoveringer – både den miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtighed. For der er ingen tvivl om, at når vi renoverer med fokus på bæredygtighed, byggeteknik og holistiske løsninger, så bliver løsningerne bedst, både på den korte og lange bane.

Du er også velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til atl@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger