Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Kommunerne hænger i renoveringsbremsen

Indfør krav til indeklimaet i den eksisterende offentlige bygningsmasse, og kræv at der fremover tilføres tilsyn med indeklimaet i alle kommunale institutioner. Det kan fx ske ved at styrke den lovpligtige kontrol af ventilationsanlæg og vedligehold og stille krav om handlepligt, når forholdene ikke er i orden.
Synspunkt 8. juni kl. 06:00
errorÆldre end 30 dage

Det offentlige Danmark burde gå forrest i indsatsen for at få renoveret og moderniseret bygningsmassen. Men sådan er virkeligheden desværre langt fra alle steder – især ikke, når det gælder skoler og institutioner.

Det går ud over både miljøet og vores skolebørn, når de kommunale bygninger sakker bagud med renoveringen. Bygninger udleder store mængder CO2, som kan reduceres markant gennem renoveringer, bedre installationer og ny teknologi. Samtidigt er dårligt indeklima ansvarlig for, at elever får reduceret indlæringsevnen i en sådan grad, at de over en periode på ni år mister det, der svarer til næsten et skoleårs læring i forhold til elever i klasselokaler med et godt indeklima.

Alligevel er der tilsyneladende langt fra tanke til handling, når det gælder om at få gang i renoveringen af de offentlige bygninger.

En nylig undersøgelse fra Realdania og DTU viser for eksempel, at det CO2-niveau, som myndighederne anbefaler, overskrides i mere end 90 procent af folkeskolernes klasselokaler i løbet af en skoledag. Samtidig er der for lidt lys og for meget støj i mindst halvdelen af tiden. Det giver både træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær hos elever og undervisere.

Det kan vi som samfund gøre bedre. Vores børn er morgendagens hjerner, der skal lære, blive klogere, udfordres og udtænke ideer, der kan være med til at sikre, at vi også i fremtiden finder på gode, grønne veje til at passe på kloden og hinanden. Og vi har ansvaret for deres trivsel og sundhed hver dag. Derfor skal vi give dem ordentlige rammer – herunder også ordentlige lokaler.  

Det er dog ikke kun i landets folkeskoler, at der er et enormt efterslæb, når det gælder modernisering af de kommunale bygninger. Tal fra FRI og Rambøll viser, at de offentlige bygninger lider under et renoveringsefterslæb på 70 milliarder kroner, hvoraf størstedelen kan tilskrives kommunerne, som samlet set er den største bygningsejer i Danmark. Samtidig vurderer over 60 procent af landets kommuner, at det kommunale byggeri trænger til en kærlig hånd.

Lad det offentlige gå forrest

Bygninger står for 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug og næsten en tredjedel af Danmarks CO2-udledninger. Det har derfor markant effekt, hvis den offentlige sektor vil gå forrest og stille krav om godt indeklima i deres bygninger. Af de offentlige ejendomme i Danmark står kommunerne for hele 79 procent, hvoraf cirka 70 procent har et energimærke i den dårligere ende af skalaen.

I det hele taget er der for få bygningsejere, der får renoveret tekniske installationer, som ellers både er energibesparende, økonomisk rentable og har kort tilbagebetalingstid. Skal vi have vendt denne udvikling, bør det offentlige gå forrest i kampen for at sikre godt indeklima og effektive bygningsinstallationer, der mindsker energispildet.

Derfor er der et enormt behov for at afsætte flere penge til energi- og indeklimarenovering i både kommunerne og resten af den offentlige sektor.

Hos os i Tekniq Arbejdsgiverne ser vi gerne, at vi begynder med at indføre krav til indeklimaet i den eksisterende offentlige bygningsmasse, og at der fremover tilføres tilsyn med indeklimaet i alle kommunale institutioner. Det kan fx ske ved at styrke den lovpligtige kontrol af ventilationsanlæg og vedligehold og stille krav om handlepligt, når forholdene ikke er i orden.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Du har ikke tilladelse til at deltage i debatten. Kontakt support@ing.dk hvis du mener at dette er en fejl.
Forsiden