Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

EU viser vej, men vi skal selv tage det grønne skridt fremad

Det er fint, at der stilles højere krav til den offentlige renoveringsindsats, men vi kommer bare ikke i mål, hvis vi ikke samtidig gør det nemmere og mere fordelagtigt at bygge og renovere grønt i den private sektor. For eksempel skal vi med kritiske briller se på, hvordan vi har indrettet adgangen til forsyningsdata, skriver seniorrådgiver i EjendomDanmark
Synspunkt7. oktober 2021 kl. 05:55
errorÆldre end 30 dage

Den grønne tsunami kommer – eller faktisk så står vi lige midt i den. Så nemt kan det europæiske fokus på bæredygtighed, og især klima, beskrives. I kølvandet på coronakrisen har man i Bryssel for alvor kastet sig over den grønne omstilling. Og det er noget, der i den grad kommer til at kunne mærkes i ejendomsbranchen og alt omkring den. Vi står nu i en situation, hvor EU både presser på for en mere aktiv energieffektiviseringsindsats, stiller lovgivningskrav om f.eks. fjernaflæste målere og affaldssortering, og barsler med en taksonomiforordning, der definerer grønne hhv. ikke-grønne investeringer for at sikre en finansiel favorisering af førstnævnte. Ting, der både peger i retning af fysiske bygningstilpasninger og ændrede, finansielle vilkår for ejendomsbranchen.

Lad være sagt med det samme: I ejendomsbranchen er vi klar til omstillingen. Vi er klar over, at nøglen til et grønnere Europa i høj grad er grønnere bygninger. Der ligger meget store klimagevinster i at bygge og renovere grønnere. Der ligger store klimagevinster i at sikre, at bygningsmassen kan opvarmes og drives af grøn energi. Og der ligger klimagevinster i at få os alle sammen til at agere mere klimavenligt i dagligdagen. Og skal alle disse gevinster høstes – ja, så spiller ejendomsbranchen en uomgængelig rolle. Det er man i EU bevidst om, og det er vi i ejendomsbranchen bevidst om.

Fit for 55 – hvad kan vi gøre i Danmark?

I Europa-Kommissionen har man således travlt med at opfinde, korrigere og justere lovgivningen, så den i højere grad peger i grøn retning. Seneste skud på stammen er Kommissionens såkaldte »Fit for 55«-dagsorden og dens fokus på en såkaldt »Renovation Wave.« Omdrejningspunktet i disse to tiltag er at gøre bygningsmassen grønnere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I første omgang handler det især om at revidere det bygningsdirektivet og energieffektivitetsdirektivet. Det er de to direktiver, der sætter rammerne for energispareindsatsen i EU og derfor også i Danmark. Dertil kommer de tiltag, som vi i Danmark sætter i gang for at leve op til direktivernes målsætninger. Og her både kan og bør der gøres mere.

F.eks. tyder meget på, at direktiverne kommer til at stille større krav til energispareindsatsen i EU’s medlemslande – også i Danmark. Og det er en opgave, som staten, regionerne og kommunerne ganske enkelt ikke kan løfte selv. Det er derfor fint, at der stilles højere krav til den offentlige renoveringsindsats, men vi kommer bare ikke i mål, hvis vi ikke samtidig gør det nemmere og mere fordelagtigt at bygge og renovere grønt i den private sektor.

Det kræver dog, at vi tør se ud over EU-direktiver og statslige handlingsplaner. For eksempel skal vi med kritiske briller se på, hvordan vi har indrettet adgangen til forsyningsdata, og vi skal også kigge nærmere på en hel del anden lovgivning med grønnere øjne. Det er noget, vi selv skal gøre i Danmark, for her hjælper Europa-Kommissionen os ikke på vej.

Det handler om meget mere end energi!

Derudover skal vi huske, at ejendommenes betydning for den grønne omstilling er meget bredere end ”bare” energieffektivisering.

Hvis vi for eksempel skal have bygget en ordentlig infrastruktur for ladestandere, kommer vi ikke uden om private investeringer i ejendomme. Hvis vi skal have klimasikret byerne, kommer vi heller ikke uden om private investeringer i ejendomme. Hvis vi skal have bedre og mere omfattende affaldssortering, kommer vi heller ikke uden om private investeringer i ejendomme.

Alt dette har man en tendens til at glemme i det store og politiske billede. Ikke mindst herhjemme. Tag regeringens seneste klimakøreplan, der viser vejen frem til de beslutninger, der skal føre Danmark i mål med målsætningen om at reducere udslippet af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990. Her er der næsten intet fokus på grønnere bygninger, selvom dette fokus er så oplagt, som noget kan blive.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger