Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Dansk Industri: Stramning af asbestregler ikke eneste vej til regeloverholdelse

asbest eternit skifer
Illustration: bildlove / Bigstock. Se større version
..
Synspunkt14. december 2021 kl. 05:25
errorÆldre end 30 dage

I oktober vedtog EU-Parlamentet en omfattende rapport vedrørende bekæmpelse af asbest i Europa.

Med rapporten stiller flertallet bag krav til, at EU kommissionen igangsætter en europæisk strategi, for hvordan de 27 medlemslande får fjernet alt asbest.

Rapporten lægger op til, at det skal være obligatorisk at screene for asbest, inden byggearbejdet påbegyndes, samt at eventuelt asbest skal fjernes. Ligeledes ønskes det blandt andet, at den tilladte grænseværdi for asbest sænkes til 1/100 del af det nuværende krav, og at medarbejdere, der håndtere asbest, modtager en specifik uddannelse i identificering og håndtering af asbest.

Hos DI Byggeri er vi altid positivt stemte overfor initiativer, der kan fremme det sunde - og sikre arbejdsmiljø - både nationalt og internationalt. Derfor har vi sammen med arbejdsmarkedets parter gennem årene vedtaget mange initiativer, der gør, at vi i Danmark er langt fremme, når det kommer til at begrænse eksponeringen for asbesten.

Senest udarbejdede vi sammen med fagbevægelsen tyve anbefalinger til håndteringen af asbest, som blev afleveret til den daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Anbefalingerne dannede grundlag for en politisk aftale om asbest fra 2018.

Viden skal holdes ved lige

Anbefalinger, der næsten er færdig implementeret, har mundet ud i en detaljeret branchevejledning på www.asbest-huset.dk om, hvordan asbest skal håndteres, lige fra hvordan en husejer og dennes rådgiver er forpligtiget til at lave forundersøgelser for asbest, over hvordan en håndværker og arbejdsgiveren skal og kan håndtere asbestholdige bygningsmaterialer, og til en gennemgang af hvor asbest kan forekomme i bygningsmassen.

Desuden har Arbejdstilsynet gennemgået og tilpasset regler og vejledninger, og der er en gennemført en stor kommunikationsindsats om asbest. 

Trods at det selvfølgelig er positivt, at arbejdsmiljøet får øget fokus fra EU-parlamentets side, mener vi, at man skal være opmærksom på, at stramning af regler ikke nødvendigvis er den eneste måde at få mere regeloverholdelse.

I Danmark har der længe være et vedholdende fokus på asbest fra myndighedernes side, samt fra parternes side i forhold til at sikre, at reglerne blev overholdt. Således har området været omgærdet af forsigtighedsprincippet, hvor det har været praksis, at så snart der kunne måles asbest ved indendørsarbejde, så skulle de rette forholdsregler ibrugtages uanset mængden af asbest.

Den vigtigste opgave, vi står med nu, er, at vi skal blive ved med at holde viden om asbest ved lige, sådan at vi får det håndteret korrekt og at sikre os, at ingen kan slippe afsted med at have glemt risikoen for asbest.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i den videnskabelige debat.