Sundt byggeri handler om brugerne!

Brødtekst

Tidligere i år udkom bogen 'Healthy Buildings – how indoor spaces drive performance and productivity'. Den er skrevet af Joseph Allen og John Macomber, som dokumenterer sammenhængen mellem sunde bygninger, brugere og bundlinie. John Macomber har en lang karriere indenfor ejendomme, mens Joseph Allen er forsker på Harvard School of Publich Health.

Jeg har fulgt Joseph Allens arbejde gennem flere år. Han er en dygtig formidler og initiativtager til en række forskningsstudier og artikler om sunde bygninger. Det mest rammende citat er »the person who runs your building is more important to your health than your doctor«.

Tyg lige på den, især hvis du beskæftiger dig professionelt med bygningsdrift!

Det er et meget stort ansvar med konsekvenser for ikke bare brugernes generelle sundhed og velvære, men især for præstationer og indlæringsevne i kontor- og skolebyggerier.

En forenklet opdeling på omkostninger i bygningsdrift er: Anlæg 2 procent, drift og vedligehold 6 procent, så er resten – 92 procent - omkostninger til bygningens brugere (kilde: Sustainable Building Technical Manual, 1996). Dermed skal fokus lægges på den drift som vedrører brugerne, og det samme skal programmering af bygningen, renoveringer og vedligehold.

I indeklima er luftkvalitet et vigtigt parameter, på linie med temperatur, luftfugtighed og akustik. Det er samtidig det mindst mærkbare af de 4 parametre og bliver derfor ofte tilsidesat eller overset.

Hvordan gør man luftkvalitet synlig?

Vi har gennem de sidste 3 år arbejdet med emnet, et samarbejde mellem Leapcraft, GXN og Velux. Det startede med Green Solution House på Bornholm, et hotel og konferencecenter, hvor bygherren Trine Richter gerne ville følge op på de høje ambitioner i realiseringen af byggeriet med en monitorering af de faktiske forhold i konferencen.

Teamet lavede programmet Sensemaking, som viser 26 sensorer dels i realtid, dels akkumuleret over et år, samt hvordan performance var tænkt. Se eksempel her. Projektet, resultater samt programmeringen er også beskrevet nærmere i en e-book.

Arbejdet med Sensemaking gav partnerskabet appetit på at gå videre med afprøvning, og programmet blev installeret på Copenhagen International School, hvor det også blev brugt i undervisningen.

Derefter er det afprøvet i et samarbejde med Fredensborg Kommune, som har en ambitiøs plan for Fremtidens Folkeskole med et budget for de kommende 12 år på cirka 1 milliard kroner.

Sensemaking-programmet er installeret på Kokkedal Skolen og i kombination med interview af brugerne giver det indsigt i og overblik over, hvordan rum og brugere fungerer på forskellige tidspunkter af dagen og året. Informationerne er brugt til at understøtte beslutninger om en nært forestående renovering af et atrium på skolen.

Se rapporten for første års monitorering inden ombygningen her.

Undervejs i arbejdet med Kokkedal fik teamet den idé at give luftkvalitet en form. Med inspiration i kanariefuglen i kulminerne testede vi en idé om at kombinere design med en mobil sensor, og det resulterede i Airbird, som giver lyd og lys, når luftkvaliteten overskrider acceptabelt niveau.

Airbird er testet som prototype på Kokkedal Skole og har været god som dels en reminder, men især også til at gøre luftkvalitet forståelig og dermed give mulighed for at gøre noget ved det. Lufte igennem, tage en pause udenfor, skifte rum etc.

Vi håber på mere fokus, flere værktøjer og viden om luftkvalitet og indeklima i øvrigt. Både i den professionelle branche, og især indenfor driften, som har de største håndtag at dreje på og mulighed for at etablere et optimalt brugercentrisk indeklima. Smarte bygninger er sunde bygninger.

Airbird
Illustration: Airbird

Airbird er designet og udviklet i et samarbejde mellem GXN, Velux Gruppen og Leapcraft. Læs mere på www.getairbird.com.