Strategiske partnerskaber har åbenlyse fordele, men kræver en kulturforandring i byggeriet

Når renoveringskøen i den almene sektor afvikles i kølvandet af corona-krisen er det afgørende at tænke i nye typer partnerskaber for at sikre mulighederne for grøn omstilling.
Strategiske partnerskaber i byggeriet har nogle åbenlyse fordele, men kræver også, at alle involverede parter ser bort fra ensidige interesser og hurtige resultater for egen virksomhed og i stedet satser på langsigtede fordele for alle parter.
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.