Statikermangel kan forsinke byggerier: Nødløsning på vej

Foto : Illustration: shawn_h / Bigstock

Statikermangel kan forsinke byggerier: Nødløsning på vej

Der er brug for omkring 250 statikere til at godkende byggesager, når nye regler træder i kraft til nytår. Men kun 17 statikere er blevet certificeret. Brandrådgivere er der også mangel på. Kun 17 personer kan udføre teknisk byggesagsbehandling i Danmark efter nytår, hvor nye regler træder i kraft. Derefter kan kommunerne ikke længere foretage teknisk byggesagsbehandling, men kun kontrollere, om et byggeri overholder lokalplanen.
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.

Ny byggesagsbehandling
  • Ukompliceret byggeri som enfamilieshuse er undtaget kravene om teknisk byggesagsbehandling. Men kommunerne har haft ansvaret for at sikre, at alle Bygningsreglementets krav er overholdt på større byggerier.

  • Fra 1. januar 2018 skulle kommunerne kun tjekke, om de bebyggelsesregulerende forhold er overholdt - altså om nye byggerier overholder eksempelvis lokalplanen og anden lovgivning som kravet om energimærkning. Der blev indført en toårig overgangsperiode, hvor byggevirksomhederne selv kunne vælge, om de ville have kommunerne eller rådgivere til at udføre byggesagsbehandlingen.

  • Den tekniske byggesagsbehandling skal varetages af certificerede rådgivere. Rådgiverne kan godt være ansat i den virksomhed, hvis byggeri de byggesagsbehandler. For bygninger, hvor risikoen eller konsekvensen af svigt i konstruktionen er størst, skal der dog udføres tredjepartskontrol af en uafhængig statiker.

  • Kravene til de certificerede rådgivere gradueres efter, hvor komplekst og risikofyldt byggeri de vil kunne byggesagsbehandle.

  • For at kontrollere, om statikerne og brandrådgiverne overholder loven, skal kommunerne fremover udføre stikprøvekontrol af dokumentationen for det færdige byggeri i ti procent af byggesagerne.