Rekordmange dør på grund af bakterier i vandforsyningen

Foto : Bigstock/maridav

Rekordmange dør på grund af bakterier i vandforsyningen

Danmark har en af EU’s højeste incidensrater for legionella og rekordmange dødsfald. Problemet skal løses teknisk.

Danmark har en skræmmende bundplacering i EU, når det gælder om at undgå den poten­tielt dødelige legionella­bakterie, der smitter gennem varmt­vandsforsyningen.

Det afslører den årlige statistik over legionellatilfælde fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

Med 270 smittede og en incidensrate på 4,7 smittede per 100.000 indbyggere, er Danmark det land i Europa, hvor tredjeflest smittes med legionella i forhold til befolkningstallet - kun overgået af Italien og Slovenien. Til sammenligning ligger incidenstallet i hele EU på 2,2. Du kan se tallene for hele EU nederst i artiklen.

Samtidig døde 39 personer ifølge Statens Serum Institut (SSI) i 2020 af legionærsygdom, der forårsages af legionellabakterien – det højeste antal i nyere tid.

»Det er en meget kedelig udvik­ling, at Danmark har fået den placering,« siger Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

»De her opgørelser fra ECDC bliver jo lavet, for at man kan ­benchmarke sig, og når vi ligger helt i bunden sammen med lande, vi normalt ikke sammenligner os med, er det klart, at der skal tages fat her,« siger han.

Der har tidligere været meget fokus på legionella på landets hospitaler, men i dag bliver de fleste tilfælde registreret i samfundet og private hjem. Og derfor må man ifølge Hans Jørn Kolmos ændre fokus.

»De fleste tilfælde kommer i dag i fra de almindelig ­husholdninger. Derfor skal vi have meget mere fokus på forekomsten af legionella i vandet dér,« siger han og fortsætter:

»For en stor dels ­vedkommende kan det føres tilbage til varmtvandsforsyningen, som jo altså stadig bygger rigtig meget på gamle varmtvandsbeholdere og forældet teknologi. Samtidig er fremløbs­temperaturen på det varme vand sat ned, så mange ting peger i retning af, at vi griber legionella-problematikken helt forkert an,« siger han og peger på, at bl.a. ingeniørerne skal på banen:

»Det er et spørgsmål om at gå vores vandforsyning efter med kritiske briller - og det er folk med teknisk indsigt, ingeniører osv., der skal gøre det,« siger han.

Stigning fortsætter

Og det haster med at få arbejdshandskerne på. For den kedelige tendens fortsætter. ECDC baserer sine seneste rapport på data fra 2019, men tal fra fra Statens Serum Institut viser, at der med 278 legionella-smittede herhjemme i 2020, er sket en stigning i incidensraten til 4,76. Derimod går det i eksempelvis Norge den stik modsatte vej. Her viser tal fra Folkehelseinstituttet, at man er gået fra en incidensrate på 1,2 i 2019 til 0,7 i 2020.

»Det kan altså ikke nytte noget, at vi lader stå til og udsætter vores ældre og kronisk syge for en risiko, som vores nabolande har formået at reducere afgørende,« siger Hans Jørn Kolmos.

Ingeniøren har forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), men han er ikke vendt tilbage inden avisens deadline. Hos Statens Serum Institut, der overvåger sygdomme herhjemme, ringer alarmklokkerne til gengæld over udviklingen.

»Det er bekymrende, at vi ligger så højt, og at antallet af smittetilfælde stiger. Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe, der forsøger at afklare årsagerne til det. Vi har i dag en bedre overvågning og en øget test­aktivitet, så vi registrerer flere tilfælde end tidligere. Men det kan ikke alene forklare stigningen,« siger Søren Uldum, fagchef ved afdeling for bakterier, parasitter og svampe ved SSI.

Herunder kan du se statistikken fra ECDC, der viser antallet af smittetilfælde (number) og incidensraten per 100.000 indbyggere(rate) fra 2015 til 2019. I 2020 er den danske incidensrate steget yderligere til 4,76.

legionella Danmark EU incidens
Illustration: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

Har du et tip om legionella? så send det til journalisterne Frederik Marcher Hansen fmh@ing.dk og Thomas Gösta Svensson tgs@ing.dk 

Prøv FacilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Fakta: Legionella og legionærsygdom

Legionærsygdom er en lungebetændelse, der forårsages af bakterien Legionella pneumophila og i sjældne tilfælde af andre legionellaarter. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand (aero­soler), der er forurenet med legionella.

Brusebadning antages at være den hyppigste smittevej herhjemme, men smitten kan også ske gennem aerosoler fra spabade, springvand og andre steder, hvor vand bliver forstøvet.

Legionærsyge rammer specielt ældre og svækkede personer. Af de 278 smittetilfælde i 2020 var 165 mænd og 113 kvinder. 39 patienter afgik ved døden. Heraf 23 mænd i alderen 53-90 år (median 77 år) og 16 kvinder i alderen 59-94 år (median 79 år).