Realdania vil indsamle kommunernes gode indeklimaløsninger

Realdania vil indsamle kommunernes gode indeklimaløsninger

https://pro.ing.dk/7898

10. sep 2020 14:06
»Har din kommune et godt indeklimaprojekt, der kan hjælpe andre kommuner til at forbedre indeklimaet i skolerne? Så er det nu, du skal indstille det til Realdanias kommende publikation, som samler de mange gode kommunale indeklimatiltag til inspiration for andre.«
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.

Nævnte firmaer

Fakta om skolernes indeklima
  • I 91 procent af klasselokalerne var CO2-niveauet i løbet af en skoledag over grænseværdien
  • I 47 procent af brugstiden har klasselokalerne et højere CO2-niveau, end myndighederne an-befaler  
  • Børn klarer sig 9 procent dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt in-deklima. Det svarer populært sagt til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år for-an pensum, når de når 9. klasse.
  • 90 procent af folkeskolerne er bygget før BR95 (Bygningsreglement 1995), hvor der ikke var krav om ventilation. 

    Kilde: DTU og Alexandra Instituttet