Pres fra byggeriet: Lidt for meget frivillighed i ny bæredygtighedsklasse

Foto : Ingeniøren

Pres fra byggeriet: Lidt for meget frivillighed i ny bæredygtighedsklasse

Boligminister Kaare Dybvad (S) lancerede i sidste uge en frivillig bæredygtighedsklasse med ni krav til bygninger, som bygherrer kan bruge som supplement til bygningsreglementet. Bæredygtighedsklassen er planlagt til at være frivillig i en testperiode de kommende to år, hvorefter den skal justeres til og fra 2023 bliver implementeret i bygningsreglementet.
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.

Frivillig bæredygtighedsklasse

Boligministeriet har lanceret en ny frivillig bæredygtighedsklasse. I en toårig periode skal den frivillige bæredygtighedsklasse testes sammen med byggebranchen, og derfor inviteres alle bygherrer nu til at afprøve klassen på konkrete byggerier. De praktiske erfaringer fra testfasen vil skabe grundlag for at indføre brug af bæredygtighedsklassen som krav i bygningsreglementet.

For at leve op til klassen skal et byggeri overholde ni krav. I overskrifter er det:

  • Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning
  • Ressourceanvendelse på byggepladsen
  • Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold
  • Drifts- og vedligeholdelses- plan for opretholdelse af indeklimaet
  • Dokumentation af problematiske stoffer
  • Afgasninger til indeklimaet
  • Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet
  • Støj fra ventilations-systemer i boliger
  • Rumakustik i boliger

Læs mere om de enkelte krav her.