Potentialet i energirenovering er kun halvt så stort som forventet

Foto : Illustration: Pixabay / Pixabay.com

Potentialet i energirenovering er kun halvt så stort som forventet

Hidtil har man regnet med, at efterisolering, nye vinduer og genvex-anlæg kan skære 30 procent opvarmningsbehovet i bygninger. Ny undersøgelse viser, at kun halvdelen er realistisk. Varmeforbruget i bygninger skal ned, hvis omstillingen til fossilfri energiproduktion ikke skal blive alt for dyr.
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.

Fakta: Derfor er bygninger afgørende i klimakampen

Knap 40 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation samt til drift af cirkulationspumper mv i bygninger.

Samlet udledte dette energiforbrug i 2017 8,6 mio. ton CO2-ækvivalenter.

Det svarer til 22,7 procent af Danmarks CO2-udledning.

Bygninger har en lang levetid, og nybyggeri øger kun bygningsmassen med 1-1,5 procent om året, så størstedelen af de bygninger, der vil stå i 2050, er allerede opført på nuværende tidspunkt. Nybyggeri er allerede meget energieffektivt, så det er via energirenovering af de eksisterende bygninger, man kan opnå store energibesparelser.

En del typer af energibesparelser er billigere at gennemføre, end at opbygge ny vedvarende energiproduktion. Derfor har rapporter fra såvel Klimarådet, IDA, Aalborg Universitet fastslået, at det samfundsøkonomisk kan betale sig at reducere bygningernes energiforbrug. Hvor meget er der en del debat om, men de hidtidige bud har ligget på mellem 30 og 40 procent.

Kilde: Rådet for Grøn Omstilling og rapporten Future Green Buildings