Minister: Vi er ikke klar til CO₂-krav i bygninger endnu

Foto : Claus Bech/Boligministeren

Minister: Vi er ikke klar til CO₂-krav i bygninger endnu

Det er nødvendigt med en testperiode for at indsamle erfaringer, siger boligminister Kaare Dybvad Bek (S) om baggrunden for, at en ny bæredygtighedsklasse er frivillig de første to år.
Det er nødvendigt med en testperiode til at hente erfaringer og viden, inden bæredygtighedsklassen, der foreløbig står til at være frivillig i en toårig periode, kan implementeres med obligatoriske krav til blandt andet konkrete CO₂-grænseværdier i nye bygninger. Det fastslår boligminister Kaare Dybvad Bek (S) over for FacilityTech.
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.

Frivillig bæredygtighedsklasse

Boligministeriet har lanceret en ny frivillig bæredygtighedsklasse. I en toårig periode skal den frivillige bæredygtighedsklasse testes sammen med byggebranchen, inden den efter planen skal implementeres i bygningsreglementet fra 2023. De praktiske erfaringer fra testfasen vil skabe grundlag for at indføre brug af bæredygtighedsklassen som krav i bygningsreglementet.

For at leve op til klassen skal et byggeri overholde ni krav. I overskrifter er det:

  • Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning
  • Ressourceanvendelse på byggepladsen
  • Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold
  • Drifts- og vedligeholdelses- plan for opretholdelse af indeklimaet
  • Dokumentation af problematiske stoffer
  • Afgasninger til indeklimaet
  • Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet
  • Støj fra ventilations-systemer i boliger
  • Rumakustik i boliger

Læs mere om de enkelte krav her.