Kritik af Grenfell-undersøgelse: Forældet byggelovgivning ignoreres

Foto : Illustration: Wikipedia

Kritik af Grenfell-undersøgelse: Forældet byggelovgivning ignoreres

Undersøgelserne af den katastrofale brand i højhuset Grenfell har fokuseret for meget på manglende kompetence i byggebranchen, mener britisk brandekspert. »Efter Grenfell var det sidste, regeringen ønskede, at blive anklaget for noget som helst. De ville undgå, at nogen skulle pege på deres lovgivning som årsagen til, at man ikke kunne forhindre en brand som Grenfell.
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.

FPA's krav
  • Lovgivningen skal forholde sig til moderne byggemetoder.
  • Ydervægge regnes i dag ikke som en del af brandsektioneringen. Det skal de fremover.
  • Én brandtrappe er ikke nok.
  • Regeringen har gjort sprinklere obligatoriske i nye huse på over 18 meter. FPA vil sætte grænsen ned til 11 meter, som det er i Skotland.
  • Der skal være et informationsystem, så beboere kan få at vide, hvis man af en eller anden grund fraviger strategien om at holde folk deres lejligheder.
  • Der skal være et minimum af præskriptive krav om, at bygningen også skal beskyttes.
  • Man skal forholde sig til risikoen for ildpåsættelse.
    Kilde: John Briggs, FPA