Hvorfor er horisontale data smarte?

Data fortæller meget om adfærd, og i projektet »Smarte m2« har Syddjurs fået et kommunikationsværktøj og et optimeringsværktøj baseret på horisontale data, skriver Lasse Ziska fra Syddjurs Kommune i dette synspunkt.
I Syddjurs Kommune er der en vedtaget politisk strategi om at blive et Smart Community inden 2030. I arbejdet med Smart-strategien er der udviklet et horisontalt data-begreb, som et slags mindset, der bruges til at drive udviklingen af Smart-projekter på tværs af kommunens afdelinger.
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.