Hvordan kan energieffektive bygninger opnå effekt af et godt IoT-økosystem?

API, åbne standarder, open source, MQTT..... det skorter ikke på muligheder for at bygge bro mellem forskellige IoT softwareløsninger. Men hvem skal egentlig stå med ansvaret for at det bygges? Og holdes vedlige? Og sørge for at tingene også taler sammen når system X opgraderes og system Y udfaser snitflade Z?
Siden 2003 har vi integreret bygningers driftssystemer med forskellige forretningssystemer. Når en medarbejder får en anden stilling i en anden afdeling, flytter adgangsrettighederne automatisk med til den nye bygning, og når man har booket et lokale i bookingsystemet, kan man komme ind med sit adgangskort eller en SMS kode og varmen og lyset er tændt.
Få fuld adgang til FacilityTech?
FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.