Grænseværdier for restprodukter trænger til revision

Foto : Okrasyuk / BigStockPhoto

Grænseværdier for restprodukter trænger til revision

Miljøeksperter fortæller, at de nuværende grænseværdier for nyttiggørelse af restprodukter delvist bygger på viden fra det forrige årtusinde og derfor for nogles vedkommende måske vil kunne lempes i den kommende revision af restproduktbekendtgørelsen.
Den største enkeltstående affaldsfraktion i Danmark er uden sammenligning bygge- og anlægsaffald, som udgør næsten en tredjedel af landets samlede affaldsproduktion. Men det er samtidig en affaldsfraktion, som er så uensartet, at vores viden om fraktionen langt fra er komplet.
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.