Fremtidens energiforsyning skal strømlines med byggeriet

Byggebranchen er en af de største syndere, når det kommer til CO2-udledning. Derfor er vi nødt til at have klare politiske rammer og bygge med fokus på fremtidens energiforsyning og med et helhedsperspektiv på byggeriets CO2-udledning, skriver tre nyudklækkede ingeniører i dette synspunkt.
Brødtekst

Når man laver et renoveringsforslag for eksisterende bygninger, ser man oftest på de energimæssige og tilhørende økonomiske forhold.

Retter man i stedet sit fokus mod det miljømæssige aftryk som CO2-udledningen, skal man se på det i en større helhed og betragte udledningen over et tidsinterval, så man kan forudse gevinsten ved at nedbringe CO2-emissionerne.

Derfor bliver det vigtigt, at energifremskrivningerne kommer ind i billedet, og at man overvejer timingen af renoveringstiltagene.

Energibesparelser i renoveringsprojekter er typisk relateret til anvendelse af flermaterialer, hvor materialebaserede emissioner i visse tilfælde overstiger gevinsten ved at nedbringe emissioner forbundet til bygningsdriften.

I takt med at den leverede energi fra energisystemet bliver grønnere gennem de næste mange år, kommer vi til at se vigtigheden i at tilvejebringe materialebaserede emissioner. Derfor er det svært at sige, hvad den bedste løsning er i et CO2-øjemed.

Når det gælder timingen af renoveringstiltag, er det generelt den bedste idé at renovere hurtigst muligt fremfor at vente, hvis man gerne vil udlede mindst muligt CO2 fremadrettet. Det unikke udgangspunkt ligger i bygningens eksisterende forhold, som danner grundlag for, hvor meget materiale man skal lægge til eller undlade i renoveringstiltaget.

Men før dét bliver relevant, er det vigtigt at strømline, hvilken type og hvor meget materiale der bliver anvendt i renoveringstiltaget, og om der er brugt jomfruelige eller genbrugte materialer.

CO2-værktøj til kvantificering af CO2-udledning over et bestemt tidsinterval

Vores undersøgelse er baseret på et CO2-værktøj, som kvantificerer CO2-udledningen over et tidsinterval både før og efter det år, hvor renoveringstiltaget bliver implementeret. 

CO2-værktøjet tager forbehold for den dynamiske transition, der kommer fra energisystemet, og hvordan det påvirker bygningsdriften og byggematerialerne, som bliver brugt ved renoveringstiltagene.

Undersøgelsen bygger på evaluering af mere end 30 renoveringsstrategier - opført i både cirkulære og jomfruelige materialer som indeholder forskellige værdier af CO2 i materialerne.

Vores resultater viser, at det ikke handler om at fokusere på en renoveringsstrategi med den største energibesparelse for bygningsdriften eller på tiltag, hvor byggematerialerne, der bliver anvendt, er cirkulære og har den mindst mulige indlejrede CO2 målt på volumen.

I nogle tilfælde viser en høj energibesparelse med en høj værdi af CO2 i materialerne ikke nogen gevinst. Omvendt viser vores undersøgelse i nogle tilfælde, at en lav værdi af CO2 i materialerne - samtidig med en lav energibesparelse - heller ikke giver nogen gevinst.

Den gyldne mellemvej ligger derfor et sted midt imellem disse to, hvor timingen også er meget afgørende for resultatet. Det afspejler, at begge synspunkter skal fokusere på et helhedsperspektiv. Og det er et perspektiv, som vores CO2-værktøj lige præcis indkapsler ved at vise de bedste løsninger.

CO2-budget kan være omdrejningspunkt for fremtidens byggeri

Hvis vi på et politisk plan formår at definere, hvor meget en bygning må udlede af CO2, kan bygningen direkte adressere de klimaudfordringer, vi står overfor.

Det kan vores CO2-værktøj hjælpe med, da den ser på, hvilke tiltag man bør igangsætte for at kunne overholde de gældende klimamålsætninger. Hvis man ved, hvor meget CO2 man må udlede, kan man også designe og bygge, så man overholder disse rammer. Det kan danne et vigtigt omdrejningspunkt for kvaliteten af fremtidens byggematerialer og dets processer. 

Vores undersøgelse og eget definerede CO2-budget peger stærkt i retningen af brug af naturbaserede byggematerialer, og at vi skal innovere på de byggematerialer, vi har på markedet i dag.

Det kommer til at kræve, at vi cirkulerer flere af vores ressourcer og skaber dem med sublime kvaliteter, så det har en lav værdi af indlejret CO2, men samtidig også kan medvirke til en høj energibesparelse, når vi renoverer og bygger i fremtiden.

Byggebranchen er en af de største syndere, når det kommer til CO2-udledning.

Det kalder på en udbedring og strømlining i forhold til at løse de klimaudfordringer, vi står overfor. Derfor er vi nødt til at have klare rammer og bygge med et fokus på fremtidens energiforsyning og med et helhedsperspektiv for CO2-udledningen i byggeriet.