Erfaringer fra et boligselskab: Manglende brandsikring, opbrudt dampspærrer og ikke-godkendte materialer

»Vi laver alle fejl. Det gør jeg også. Men at ’glemme’ brandsikring i en hel bygning med godt 100 lejemål – det tror jeg simpelthen ikke på, er en forglemmelse,« siger direktør i Plus Bolig, Mette Bach Kjær.
Brødtekst

Dette er et debatindlæg fra direktør for Plus Bolig, Mette Bach Kjær. Plus Bolig administrerer 3500 lejemål i Aalborg og omegn. Hvis du ønsker at deltage i debatten, så skriv til fmh@ing.dk

Lad mig starte med at sige, at det er mig, der er den… Hvad ’den’ er, forklarer jeg senere.

Efter 30 år i den finansielle branche var skiftet til en almen boligorganisation et stort skifte i 2018, og min erfaring på eksempelvis det byggetekniske område eller i driften var begrænset.  Men uanset mine erfaringer og kompetencer var og er det også en del af mit ansvar at have styr på den del af butikken.

Mit debatindlæg er min oplevelse og opfattelse dannet på baggrund af den erfaring, som jeg har fået på baggrund af 3 år i branchen. I sommeren 2019 fik vi ansat en ny driftschef med stor erfaring fra branchen, og det var lig med nye øjne på vores bygninger og måden, som vi arbejder på.

Vi havde mange løse ender, mange hængepartier, mange bolde i luften, mange samarbejdspartnere, meget kaos og manglende struktur. Det er for mig er det modsatte af kvalitet, ’good governance’ og struktur, som jeg gerne vil have, at Plus Bolig står for.

Vi havde simpelthen ikke overblikket over de enkelte byggerier, ej heller sikkerhed for kvaliteten i det arbejde, som vores rådgivere eller håndværkere udførte og ej heller dokumentation herfor. Vi kan hyre nok så mange rådgivere ind, men ansvaret er i den sidste ende vores som bygherre.  Vi har oplevet:

• Færdigmeldt byggeri, der sågar er præmieret, at der ikke var brandsikret – det opdagede vi ved en tilfældighed. Vi havde i den konkrete sag købt bygherrerådgivning, hvor tilsyn var en del af denne ydelse. 1 og 5 års gennemgang var sket, så ingen mulighed for regres den vej rundt.

• Igangværende renovering, hvor dampspærre er brudt op til 3.000 steder – det opdagede vi også ved en tilfældighed. Vi har købt bygherrerådgivning inklusiv tilsyn.

• Helhedsplan, hvor første del er gennemført og afsluttet i 2014/2015. Vi skal nu i gang med anden del og opdager i den forbindelse med projektering, at materialevalg ikke har været godkendt af Byggeskadefonden i flere år – men materialet er brugt ved første del af helhedsplanen.

Af erfaring bliver du klog, men sjældent rig, siger et gammelt ordsprog. Hvordan f…. kan der opbygges tillid og tro på, at det arbejde, der betales for, rent faktisk også udføres, når erfaringerne fortæller og viser noget andet.

Vi laver alle fejl. Det gør jeg også. Men at ’glemme’ brandsikring i en hel bygning med godt 100 lejemål – det tror jeg simpelthen ikke på, er en forglemmelse. Betyder det så, at der bevidst snydes – og hvis ja, så må der være flere, der er vidende herom.

For som uddannet i byggebranchen, som tømrer, ingeniør, bygningskonstruktør eller lignende må det være fra lærebogens side 1 at brandsikre. Eller om brugen af materiale, som ikke er godkendt i Byg-Erfa, er okay at benytte.

Så hvornår er nok så nok? Hvor mange tilsyn skal der laves og udføres, og hvordan skal dokumentationen være? Vores løsning er en hvidbog, hvor vi systematisk og struktureret gør det samme igen og igen. En huskeliste til os selv. Vores måde at huske og dokumentere detaljer på.

Hvidbogen tager udgangspunkt i før, under og efter. Vi er som bygherre nødsaget til at være langt mere kravstillende for at sikre kvaliteten i det arbejde, der udføres for os.

For stiller vi ikke krav specifikt nok, er byggeriet lavet, og 1 og 5 års gennemgang overstået, så har vi ingen krav eller regres tilbage – medmindre vi skal trække en sag via retssystemet.

Det vil vi helst undgå, for det et krævende arbejde med brug af mange ressourcer, både mandetimer og økonomi. Jamen, er det nu også nødvendigt, og er det ikke bare os som boligorganisation, der ikke er dygtige nok?

Jo vi kan med garanti blive bedre – det øver vi os på hver dag. Men jeg synes, at det er bekymrende, at i jagten efter at få tingene til at hænge sammen økonomisk for at få ordren, at man så går så meget på kompromis med kvaliteten. Når fejl eller mangler opdages, så er meldingen: 'Jamen, det ved vi da godt – det skulle I jo have betalt for uanset'.

Vi ved, at der er stor faglig stolthed hos vores rådgivere. Det har vi også over vores bygninger. I jagten efter opgaven går vi for meget på kompromis med kvaliteten. Vi skal blive langt bedre til at sikre kvalitet, så der skabes tryghed i og for byggeriet.

Så for at starte med begyndelsen, hvordan sikrer jeg mig sammen med mine kollegaer – og dermed Plus Bolig og vores beboere – bedst muligt, når det er mig, der er den?

Det gør jeg - set fra min stol - ved, at butikken kører videre, uanset om nøglemedarbejdere eller jeg er på job. Det er min fornemste opgave at organisere et setup, der sikrer det. Og så er kontrol bare et vilkår, har jeg måttet lære af erfaring!