Elendigt indeklima i skoler kan blive fortid for 3 milliarder

Foto : Claus Bjørn Larsen / Realdania

Elendigt indeklima i skoler kan blive fortid for 3 milliarder

Indeklimaproblemerne i halvdelen af de danske klasselokaler er så store, at elevernes indlæring og sundhed er mærkbart påvirket. Ny rapport har en løsning.
I Silkeborg har skoleeleverne fået præcis det, som et bredt udsnit af landets fagfolk nu anbefaler i et stort udspil: frisk luft og ordentligt indeklima for at forbedre indlæring, mindske hovedpine og sænke antallet af sygedage.
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.

Nævnte firmaer

10 forslag til forbedring af skolers indeklima

I den nye rapport, Sådan skaber vi et bedre indeklima i folkeskolen, er der ti forslag til forbedringer af indeklimaet i folkeskolen.  

De tre centrale forslag i rapporten er:

  1. Indfør lovkrav om maksimalt CO2-indhold i luften i klasselokaler.
  2. Stil krav om handlepligt i tilfælde af utilfredsstillende indeklima.
  3. Styrk den lovpligtige kontrol og vedligehold af ventilationsanlæg. 

Derudover foreslås det, at:

  1. Der skal være indeklimasensorer i alle klasselokaler.
  2. Skoler skal indeklimamærkes.
  3. At tilsynet med undervisningsmiljøet skal styrkes.
  4. Kommunerne skal udarbejde indeklimaplaner.
  5. Elevernes oplevelse af indeklimaet skal undersøges mindst hvert tredje år.
  6. Branchevejledninger skal udbredes og bruges.
  7. Indfør en frivillig indeklimakommuneordning som der i dag er klimakommuner.

Rapporten er udarbejdet af Tekniq Arbejdsgiverne, Blik- og rørarbejderforbundet, Concito, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Rådet for Grøn Omstilling og Veltek med Bygherreforeningen, Dansk Center for Undervisningsmiljø, DTU, Saint-Gobain, Skole og Forældre og Teknologisk Institut som videnspartnere.