Efter skandalerenovering: Kommune skærper asbestregler

Det er endnu uvist, hvor meget asbeststøv børn og medarbejdere i børnehaven har indåndet.
Illustration: Privatfoto. Se større version
Albertslund Kommune indfører nye retningslinjer i forbindelse med asbestrenoveringer for at undgå gentagelser af en sag, hvor børnehavebørn gik rundt i farligt asbeststøv.
23. marts 2021 kl. 04:00
errorÆldre end 30 dage

Nye og skrappere procedure i byggesager, hvor der indgår arbejde med asbest og andre miljøskadelige stoffer, bliver indført i Albertslund Kommune.

Det sker efter en sag fra sidste år, hvor både børn, personale og forældre blev udsat for risiko for at indånde asbeststøv i forbindelse med en renovering af den kombinerede børnehave og vuggestue Børnehuset Brillesøen.

Både entreprenør og forvaltningen modtog efterfølgende kritik for håndteringen af sagen

Entreprenørfirmaet Juul & Nielsen, der stod for renoveringen, havde hverken spærret ordentligt af eller håndteret de asbestholdige facadeplader efter reglerne, og firmaet endte med at blive fyret. 

Forvaltningen fik efterfølgende kritik af politikerne i Miljø- og Byudvalget for at reagere alt for sent. Der gik således flere dage, efter problemet blev kendt, til forældre og personale blev informeret. 

Krav skal understreges over for firmaer

I et notat fremlægger forvaltningen en række tiltag, der skal forbedre sikkerheden på renoveringssager med farlige miljøstoffer. De er alle rettet mod entreprenører og rådgivere. 

For eksempel bliver der til fremtidige opgaver udarbejdet en detaljeret beskrivelse af, hvordan kommunen forventer, at entreprenører håndterer asbest og andre miljøfarlige stoffer.

»…således at der ikke alene henvises til arbejdstilsynets retningslinjer,« skriver forvaltningen for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse.

Desuden oplister forvaltningen fire tiltag, der er rettet mod, at entreprenører og rådgivere bliver mere opmærksomme på reglerne omkring håndtering af miljøfarligt affald:
 

1. Tydeliggøre miljøskadelige stoffer over for entreprenøren.
 

2. Sikre at der inden arbejdet opstartes er udarbejdet en plan for sikkerhed og sundhed.
 

3. Sikre at der er aftalt en tilsynsplan med rådgiver inden arbejdets opstart, som beskriver i hvilket omfang og med hvad der skal føres tilsyn på byggepladsen.
 

4. Sikre at rådgiver er bevidst om dennes ansvar og opgaver.

Dropper renovering - bygger nyt i stedet

Nogle uger efter den sløsede håndtering af asbestmateriale konkluderede Styrelsen for Patientsikkerhed, at hverken børn eller personale havde taget skade. 

»Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på baggrund af det forelagte,at børn og voksne ikke har været og er udsat for eksponering for asbestfibre, og der er således ikke grundlag for at mistænke,at der har været sundhedsfare forbundet med ophold i daginstitutionen,« lød vurderingen på baggrund af undersøgelser bestilt af entreprenøren og kommunen.

Siden har kommunen droppet at få institutionen renoveret og har i stedet besluttet at bygge en ny, hvilket der er afsat omkring 55 mio. kroner til. 

Forslag: Undersøg alle bygninger

Selvom fremtiden for børnehaven og vuggestuen er på plads, er de ikke færdige med at tale om asbest i Albertslund.

På et udvalgsmøde tirsdag skal politikerne i Miljø- og Byudvalget diskutere, om der skal sættes en undersøgelse i gang med det formål at screene hele kommunens bygningsmasse for asbest.

Mange af bygningerne i kommunen er bygget i 1960’erne og 70’erne, da asbest var udbredt i byggematerialer og isolering. 

Derfor står kommunen også over for en særlig stor udfordring, mener Enhedslisten i Albertslund, der har stillet forslaget. 

Forvaltningen vurderer, at det bliver for dyrt og foreslår i stedet, at man fortsætter med at kortlægge bygningerne løbende i takt med, at de bliver renoveret.

Asbest

Asbest tåler temperaturer op til 900 grader, og det har tidligere været anvendt til at armere, isolere og brandsikre bygninger.

Indånding af løse asbestfibre kan resultere i flere forskellige former for kræft. Flere af sygdommene kræver massive udsættelser for asbeststøv, men for lungehindekræft findes der ingen nedre grænse for antallet af indåndede fibre.

Reglerne for brug af asbest er gradvist blevet strammet siden 1972, og i dag er det forbudt at bruge asbest eller asbestholdigt materiale på grund af materialets sundhedsfare.

Der findes stadig asbest i gamle bygninger. Materialet kan findes i vægge,  lofter, tage og gulvbelægninger. Asbest er også blevet brugt til ventilationskanaler og rør til vandforsyning.

Asbestholdige materialer, der er taget ned, afmonteret eller på anden made fjernet fra deres oprindelige placering, må ikke sættes op igen eller på anden måder genanvendes. Det gælder også, selv om materialerne er ubeskadigede.

Kilder: Arbejdsmiljø i Danmark og Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i den videnskabelige debat.