Det Kongelige Bibliotek i Aarhus vinder Renover-prisen 2020

Det Kongelige Bibliotek i Aarhus vinder Renover-prisen 2020

Tirsdag aften vandt Det Kgl. Bibliotek Renover-prisen 2020 sammen med en check på 100.000 og en prisstatuette for sin transformation fra klassisk bibliotek til et moderne og bæredygtigt samlingspunkt.
Efter en gennemgribende renovering er der nemlig skabt mere areal og bedre faciliteter til brugerne i biblioteket – men uden at ændre på bygningens ikoniske ydre. Lukkede serverrum er blevet til åbne studiepladser, et solcelleanlæg på taget sørger for grøn energi og den nye bibliotekshave har givet nyt liv til den gamle bygning. Renoveringen har også sat sit sociale aftryk, så biblioteket nu er blevet til samlingspunkt på campus med hele 30 pct. flere besøgende.

»Det er et fremragende renoveringsprojekt, hvor man med renoveringen har skabt et oplevelsesrigt rum med en inviterende stemning, samtidigt med at de eksisterende kvaliteter er respekteret. Man fornemmer klart, at det er et socialt mødested, hvor man udveksler holdninger og møder nye bekendte,« siger Gøsta Knudsen, formand for nomineringsudvalget og tidligere stadsarkitekt i Aarhus.

Renover-prisen er stiftet af Realdania og GI med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark.

Tirsdag aften uddelte Realdania og GI også den såkaldte specialpris. Den gik i år til projektet Ungdomsøen, der går ud på at omdanne Middelgrundsfortet ud for København til et udviklingscenter, hvor hele Danmarks ungdom kan mødes til events,
kurser og sociale aktiviteter. Juryen kaldte det et forbilledligt eksempel på, hvordan unge ildsjæle kan skabe liv i gamle rammer. Bag projektet står foreningen Spejderne og landets fem spejderkorps, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Folkehøjskolernes forening i Danmark (Højskolerne), Roskilde Festival, Efterskoleforeningen og Friskolerne mf.

https://pro.ing.dk/8811

17. nov 2020 20:40