Byggeskadefonden finder flere fejl i nybyggeri

Foto : Illustration: Dansk Byggeri

Byggeskadefonden finder flere fejl i nybyggeri

Der er tendens til, at nye byggerier fylder mere i Byggeskadefondens skadestatistikker, hvor især facadefejl er udbredte. Mangelfuldt projektmateriale bliver udpeget som den primære synder.
Der er en stigende tendens til fejl i nye bygninger, lyder advarslen fra Byggeskadefonden.  En større andel af de skader, som bliver anmeldt til Byggeskadefonden, vedrører således bygninger, der er under ti år gamle.
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.

Prøv FacilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Byggeskadefonden

Byggeskadefonden er en selvejende institution oprettet ved lov i 1986. Fonden har tre overordnede formål:

• at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer

• at yde støtte til dækning af byggeskader

• at bidrage til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet til byggeriets parter med henblik på at forebygge byggeskader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet 

Siden oprettelsen er der i forbindelse med nybyggeri af støttede almene boliger, ungdomsboliger, lette kollektivboliger, ældreboliger, private andelsboliger og kollektive bofællesskaber indbetalt 1 pct. af anskaffelsessummen til Byggeskadefonden. Siden 2011 har det også omfattet renoveringer.