Bakterier vil ikke dø: Nu UV-bestråles vandet på Aarhus Rådhus

Foto : Aarhus Kommune

Bakterier vil ikke dø: Nu UV-bestråles vandet på Aarhus Rådhus

Høje Legionellatal fik Aarhus Kommune til at rense vandrørene på rådhuset kemisk. Efterfølgende er bakterietallet imidlertid vokset igen, så kommunen har måtte installere UV-anlæg og udstede forbud mod at bruge vandet i fem bygninger.
Den ene plage har afløst den anden i vandrørerne på rådhuset i Aarhus. Under coronanedlukningen skyllede kommunens driftsfolk ihærdigt rørerne med varmt vand for at nedbringe koncentrationen af Legionella-bakterier, men 28. april viste en prøve, at koncentrationen alligevel var for høj.
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.

Fakta: Legionella

Legionella er en gruppe bakterier. Legionella Pneumophila serogruppe 1 Pontiac er årsag til 40-50 procent af alle tilfælde og kan smitte raske personer. 

Legionella bakterien trives bedst ved 20° – 45° grader C, og ved temperaturer over 60° grader C dræbes bakterien. 

Legionella kan kun smitte, hvis personer indånder forstøvet vand – de såkaldte aerosoler. 

Når mennesker smittes af legionellabakterier kan de udvikle den såkaldte legionærsyge, en influenzalignende sygdom eller lungebetændelse.

Legionærsygen kan være dødelig for mennesker med nedsat modstandskraft - derfor er patienter på f.eks. sygehuse eller beboere på plejehjem særligt udsatte.

Kilder: SSI og Force Technology