Sådan stiller du krav til service af ventilationsanlæg

Hvilke forventninger kan du have til service af ventilationsanlæg, og hvad er rimelige krav at stille? VENT-ordningens vejledning til ventilationsservice indeholder en række enkle krav, så man kan imødegå mange af de udfordringer, der kan opstå, når der skal udføres service på ventilationsanlæg.
Brødtekst

Det kan være svært at vurdere, hvor omfattende krav man bør stille til sin serviceentreprenør, når der skal foretages service på ventilationsanlæg. Som rådgiver eller bygningsejer kan man forvente, at et serviceeftersyn er mere end blot et filterskift. At skifte filtre er en nødvendighed, men udelukkende en mindre del, af et samlet serviceeftersyn.

Klassiske udfordringer

Med en ny vejledning, udarbejdet af VENT-ordningen, kan man undgå at skulle tage stilling til indholdet af de forskellige servicevirksomheders egne produkter og beskrivelser. Ofte kan det være vanskeligt at sammenligne det reelle indhold af de forskellige serviceydelser: Hvordan kan man egentlig vurdere om ”Sølv-service” eller ”Platin-service” er bedre end ”Servicepakke A” med ”Tillægspakke B”?

Et andet typisk eksempel, hvor der kan opstå udfordringer, er, at mange tilbyder ”servicepakker”, som ikke indeholder en egentlig kontrol af luftmængden på anlægget. Årsagen til, at der er installeret ventilationsanlæg, er, at man skal sikre et tilfredsstillende luftskifte og indeklima. For at kunne vurdere anlæggets funktionalitet, er det derfor alfa og omega, at den aktuelle luftmængde vurderes i forbindelse med servicebesøget.

Derudover er det naturligvis afgørende, at denne kontrol gennemføres med instrumenter, som måler korrekt og løbende kalibreres. Enkle krav som også er beskrevet i vejledningen.

Hvordan løfter vi kvaliteten?

Vejledningen skal bidrage til, at det bliver nemmere at stille konkrete og ensartede krav i udbud; hvordan man som bygningsejer eller rådgiver kan stille krav til virksomheder og serviceteknikeres kompetencer samt hvilke ting, der skal gennemgås i forbindelse med service på ventilationsanlæg.

Som rådgiver og bygningsejer kan man fremover tage udgangspunkt i vejledningen, når man formulerer udbud til ventilationsservice. Den beskriver enkelt og konkret de minimumskrav, der bør stilles til alle de forskellige elementer, som er vigtige i forbindelse med aftaler om regelmæssig service og vedligehold af ventilationsanlæg. Det betyder, at der i vejledningen er specificeret:

  • hvilke servicepunkter der skal kontrolleres
  • hvor ofte service skal gennemføres
  • krav til serviceteknikerens- og servicevirksomhedens kompetencer
  • krav til dokumentation
  • krav til kvalitetssikring og måleinstrumenter 

Alle vigtige elementer som desværre alt for ofte overses og tit resulterer i uensartet og udokumenteret servicearbejde.

Den enkle vej til service på højt niveau

Med vejledningen bliver det muligt at lave en enkel beskrivelse i sit udbud, som kan medvirke til, at der gennemføres service på et højt og ensartet niveau. Kravene vil naturligt kunne imødegås af alle medlemmer af VENT-ordningen, men alle servicevirksomheder har mulighed for at byde ind på opgaven, hvis de er i stand til at opfylde kriterierne.

Endnu en fordel er, at den udførte service og dokumentationen af denne nemt kan indgå i eksisterende elektroniske service- og vedligeholdelsesværktøjer. Som bygningsejer og/eller administrator får man på den måde let adgang til information og status på de aktuelle anlæg.

Vejledningen er udarbejdet af VENT-ordningen for at bidrage til optimeret og gennemsigtig service af ventilationsanlæg landet over. Vejledningen og yderligere information kan findes på ordningens hjemmeside.