Selv om det er otte år siden, en statsbetalt undersøgelse kom frem til, at der er PCB i indeluften i tusindvis af danske boliger, kontorer, skoler og institutioner, så findes miljøgiften stadig i mange bygninger. Efter en ny undersøgelse har påvist alvorlige helbredseffekter forårsaget af PCB i indeluften, er det ifølge indeklimaprofessor Lars Gunnarsen nu tid til at indføre krav om PCB-tjek af bygninger.
Selv om det er otte år siden, en statsbetalt undersøgelse kom frem til, at der er PCB i indeluften i tusindvis af danske boliger, kontorer, skoler og institutioner, så findes miljøgiften stadig i mange bygninger. Efter en ny undersøgelse har påvist alvorlige helbredseffekter forårsaget af PCB i indeluften, er det ifølge indeklimaprofessor Lars Gunnarsen nu tid til at indføre krav om PCB-tjek af bygninger.

Foto : Das Büro

Professor slår alarm: Tusindvis af bygninger bør undersøges for PCB

I dag er der ingen krav om at man skal tjekke bygninger for PCB. Efter ny undersøgelse igen har vist alvorlige sundhedseffekter, bør myndighederne stramme PCB-kravene, lyder det fra indeklimaprofessor. 
Beboere og brugere i tusindvis af danske boliger, kontorer og institutioner indånder PCB i koncentrationer, der overstiger de niveauer, hvor de danske sundhedsmyndigheder mener, at man bør gribe ind. I dag er der imidlertid ingen krav om, at bygningsejerne tjekkker deres bygninger for miljøgiften.
Få fuld adgang til FacilityTech?
FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.
Prøv FacilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Fakta om PCB

Polychlorerede biphenyler, i daglig tale PCB, omfatter en gruppe chlorerede forbindelser, der består af to sammenknyttede, seksledede benzenringe (biphenyl) med 1 til 10 chloratomer. Der findes 209 varianter af PCB kaldet kongenere, men kun 130 har været anvendt kommercielt.

PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler, og det er en uønsket miljøgift.

PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt til PCB-holdige materialer. Fødevarer formodes at være vores største kilde til PCB i kroppen for befolkningen som helhed.

PCB har været brugt i byggeriet i Danmark, men omfanget ukendt. Stoffet kan være til stede i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977.

PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder frem til 1977 og i kondensatorer og transformatorer frem til 1986.

En vis andel formodes at (op til ca. 30 pct. af større bygninger fra perioden) indeholde PCB, men kun en mindre andel (måske et par pct. af disse) forventes at afgive PCB til indeluften i niveauer, der overstiger aktionsværdierne

PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.

Særligt sårbare grupper er spædbørn samt gravide og ammende kvinde.

Kilde: PCB-guiden.dk