Ordning giver store ekstraregninger til simple byggerier: Styrelse klar med ændringer

Foto : Bigstock Photo / Engdao

Ordning giver store ekstraregninger til simple byggerier: Styrelse klar med ændringer

Boligstyrelsen har offentliggjort større ændringer af den stærkt kritiserede certificeringsordning.
Der kommer til at ske flere ændringer af den nye såkaldte certificeringsordning, der trådte i kraft 1. januar 2020 i forbindelse med BR18, og har sendt den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne ud til private rådgivere.
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.

Prøv FacilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Ny byggesagsbehandling

Med den seneste opdatering af bygningsreglementet (BR18) blev der indført en ny bekendtgørelse, der ændrede rammerne for byggesagsbehandlingen. Den såkaldte certificeringsordning trådte i kraft 1. januar 2020.

I stedet for at få kommunens godkendelse skal en bygherre i henhold til de nye regler få de brand- og konstruktionstekniske forhold godkendt af en bygningsrådgiver, der er certificeret.

Kravene til de certificerede rådgivere gradueres efter, hvor komplekst og risikofyldt byggeri de vil kunne byggesagsbehandle. BR18 indeholder fire konstruktionsklasser og fire brandklasser. Klasse 2-4 kræver som udgangspunkt en certificeret statiker og/eller brandrådgiver. 

Baggrunden for afskaffelsen af den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne var overordnet, at reglerne var meget komplekse og blev administreret meget forskelligt. 

Formålet med certificeringsordningen er at sikre, at der sker en ensartet efterlevelse af de tekniske bestemmelser for brand og konstruktioner på tværs af alle kommuner.