Nye værktøjer kan sænke adgangsbarrierer for robotter i byggeriet

Brødtekst

I byggebranchen har digitaliseringen i lang tid stået på dagsordenen og med den drømme om effektivisering, højere produktivitet og højere indtjening, men for de fleste virksomheder er effekten af digitalisering fortsat en drøm. Selvom flere avancerede teknologier har fundet deres vej ind på byggepladserne, har få fundet en fast plads på værktøjshylden.

Selvom branchen fortsat drømmer om effekten af digitaliseringen, arbejder de fleste virksomheder stadigvæk på den samme måde, som de gjorde dengang, firmaet blev grundlagt. På trods af at nye teknologier bliver afprøvet og implementeret på byggepladserne, ender de fleste nye teknologier som udviklingsprojekter, der aldrig bliver strømlinet og skaleret.

En af årsagerne er modstanden fra byggepladsen, der ser investeringer i teknologien som en kortsigtet merudgift til projektet fremfor en langsigtet investering, der kan effektivisere opgaverne og være rentabel på langt sigt. Det kræver meget at implementere og adoptere ny teknologi. Medarbejdere skal oplæres, teknologien skal afprøves, evalueres og løbende tilpasses, hvilket kræver ressourcer og tid, som er en mangelvare på en byggeplads.

Tager vi dronerne som et eksempel, mødte de første flyvende robotter modstand fra landmålerne, der mente, at det var en stor investering i en døgnflue. På trods af at dronerne havde den fornødne præcision og driftsikkerhed i langt størstedelen af opgaverne, mente de, at dronerne ikke var præcise nok, og deres eksisterende udstyr kunne håndtere opgaverne bedre. På det tidspunkt fandtes der ikke værktøjer til at evaluere ny teknologi effektivt i byggebranchen, og et stort forretningspotentiale blev tabt på gulvet - til gavn for de udefrakommende aktører.

Dronerne har i dag vundet indpas på byggepladserne og har ikke erstattet landmålerne, men til gengæld komplimenteret dem og i de virksomheder, hvor teknologien er blevet adopteret, har det løftet kompentencer hos deres medarbejdere og effektiviseret opgaveløsningen.

Grønne robotter og nye metoder

Der er et stort potentiale i byggebranchen for at effektivisere og bidrage til at løse de globale udfordringer, og her kan robotter, ligesom dronerne spille en stor rolle. Robotter kan f.eks. understøtte den cirkulære økonomi ved at bidrage til mindre affald, længere værktøjsliv og et bedre arbejdsmiljø. De kan fjerne vores kollegaer fra de farlige og fysiskbelastende opgaver og give os et vigtigt værktøj i kampen for at realisere ambitionen for klimaet og effekten af digitaliseringen.

Men for at kunne sænke adgangsbarriererne, og opnå økonomiske- og konkurencemæssige fordele med robotter, har vi brug for nye metoder og modeller til at implementere ny teknologi på byggepladserne. Det kræver, at vi udvikler værktøjer, der kan strømline udviklingsprojekter, og som kan tilpasses målene for et det unikke byggeprojekt.

Et af de værktøjer, der kan understøtte denne implementering, er vi ved at udvikle i samarbejde med Stanford. Målet med Stanfords Robotics Evaluation Framework (REF) er at sænke adgangsbarriererne for robotter i det byggede miljø og gøre det muligt for flere virksomheder at implementere robotter. Ved at tage højde for variabler som sikkerhed, kvalitet, tid og pris kan værktøjet evaluere, om robotten er mere fordelagtig end den eksisterende tilgang.

Værktøjer som Stanfords Robotics Evaluation Framework kan være med til at bryde modstanden i branchen ved at skabe klarhed over fordelene, kravene samt omkostningerne ved at implementere ny teknologi på byggepladserne. Hvilket kan være et af de redskaber, som branchen har manglet, og som vil være nødvendig for, at vi kan lukke produktivitetsgabet og holde vores løfte til planeten.

Prøv FacilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Stanfords Robotics Evaluation Framework

Stanfords Robotics Evaluation Framework består af to dele.

Den første del handler om at analysere gennemførligheden af robotten på et givent projekt og kigger på tre uafhængige variabler (produktet, organisationen og processen).

Den anden del fastlægger den komparative evaluering mellem robotten og den traditionelle metode, baseret på fire afhængige variabler (sikkerhed, kvalitet, tid og økonomi). Den benytter en multi-kriterie beslutningstagningsmetode til at aggregere data fra de fire variabler og give en anbefaling.