Ny undersøgelse: PCB-problemet i danske bygninger kan være stærkt undervurderet

Foto : Thomas Djursing

Ny undersøgelse: PCB-problemet i danske bygninger kan være stærkt undervurderet

De nuværende grænseværdier for PCB i indeluften, er muligvis alt for slappe, siger forskere efter have fundet tydelige indikationer på, at luftbåren PCB kan øge ufødte børns sygdomsrisiko.
Drenge født af kvinder, der op til undfangelsen eller under første del af graviditeten, boede i PCB-forurenede boliger, har en markant større risiko for at blive født med kun en eller slet ingen testikler i pungen. Det viser en ny undersøgelse, som forskere fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital har offentliggjort. 
Få fuld adgang til FacilityTech?
FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.
Prøv FacilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Fakta om PCB

Polychlorerede biphenyler, i daglig tale PCB, omfatter en gruppe chlorerede forbindelser, der består af to sammenknyttede, seksledede benzenringe (biphenyl) med 1 til 10 chloratomer. Der findes 209 varianter af PCB kaldet kongenere, men kun 130 har været anvendt kommercielt.

PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler, og det er en uønsket miljøgift.

PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt til PCB-holdige materialer. Fødevarer formodes at være vores største kilde til PCB i kroppen for befolkningen som helhed.

PCB har været brugt i byggeriet i Danmark, men omfanget ukendt. Stoffet kan være til stede i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977.

PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder frem til 1977 og i kondensatorer og transformatorer frem til 1986.

En vis andel formodes at (op til ca. 30 pct. af større bygninger fra perioden) indeholde PCB, men kun en mindre andel (måske et par pct. af disse) forventes at afgive PCB til indeluften i niveauer, der overstiger aktionsværdierne

PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.

Særligt sårbare grupper er spædbørn samt gravide og ammende kvinde.

Kilde: PCB-guiden.dk