Njals Tårn: Svage søjler sår tvivl om holdbarheden af nyt fundament

Foto : Morten Munk Andersen

Njals Tårn: Svage søjler sår tvivl om holdbarheden af nyt fundament

Ifølge ekspert er det formentlig nødvendigt at forstærke svage søjler i Njals Tårn. Det sætter Bach Gruppens nye fundamentsplan under pres.
Det har taget godt fem måneder for Bach Gruppen at få godkendt en redningsplan, der skal rette op på fundamentet under det skandaleramte Njals Tårn på Amager i København. Et fundament der er fyldt med støbeskel og genbrugsbeton og langt fra lever op til styrkekravet. 
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.

Prøv FacilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Sagen kort

* Byggeriet af det cirka 90 meter høje Njals Tårn på Amager blev stoppet kort inden afleveringen, da der ikke er dokumentation for bæreevne og holdbarhed. 

* Flere undersøgelser har vist, at betonen i fundamentet indeholder byggeaffald og er af langt ringere kvalitet, end bygningen blev godkendt til. Nyere undersøgelser viser desuden, at der også er problemer med styrkeniveauet i søjlerne.

* Bygningens fremtid afhænger af, om den ansvarlige bygherre og entreprenør, Bach Gruppen, der desuden efterforskes af politiet, kan dokumentere sikkerheden over for Københavns Kommune og dennes rådgivere. Byggemyndigheden har tilkendegivet, at de vil give grønt lys til konstruktionen af et nyt fundament. Evt. forstærkning af svage søjler vil kræve endnu en særskilt byggetilladelse.
 
* Bach Gruppen har anmeldt en tidligere direktør og en gruppe tidligere ansatte til politiet, der er mistænkt for at stå bag svindel med betonen til Njals Tårn.
 

Karakteristisk styrke

Karakteristisk trykstyrke dækker over en sikkerhedsmæssig betragtning, når man skal anvende en trykstyrke til dimensionering. Hvis man trykprøver et stort antal cylindre fra den samme betonproduktion og herudfra beregner middelværdien, vil ca. halvdelen (afhængigt af fordelingsfunktionen) af alle prøverne være svagere end denne værdi. Den karakteristiske styrke er en statistisk værdi beregnet ud fra middelværdi og spredning, som kun 5 % af alle trykprøver vil ligge lavere end. Det er derfor den trykstyrke, der med stor sikkerhed vil være til stede i konstruktionen. 

Kilde: Betonhåndbogen.