Mindre papirarbejde og færre krav: Lang ønskeseddel til ændringer af kritiseret ordning

Foto : Realdania

Mindre papirarbejde og færre krav: Lang ønskeseddel til ændringer af kritiseret ordning

Den nye certificeringsordning har mødt en del modvind og står over for en opdatering.
Certificeringsordningen, der med BR18 har sendt den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne ud til private rådgivere, har fået kritik for blandt andet at give store mængder papirarbejde og gøre processen for særligt små byggerier alt for kompliceret og dyr.
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.

Prøv FacilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Ny byggesagsbehandling

Folketinget vedtog i 2016 at afskaffe den kommunale tekniske byggesagsbehandling, der fra 2020 er afløst af en certificeringsordning.

Baggrunden for afskaffelsen af den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne var overordnet, at reglerne var meget komplekse og blev administreret meget forskelligt. Formålet med certificeringsordningen er at sikre, at der sker en ensartet efterlevelse af de tekniske bestemmelser for brand og konstruktioner på tværs af alle kommuner.

I stedet for at få kommunens godkendelse skal en bygherre i henhold til de nye regler få de brand- og konstruktionstekniske forhold godkendt af en bygningsrådgiver, der er certificeret. Kravene til de certificerede rådgivere gradueres efter, hvor komplekst og risikofyldt byggeri de vil kunne byggesagsbehandle. BR18, som ordningen er indskrevet i, indeholder fire konstruktionsklasser og fire brandklasser. Jo højere risiko og kompleksitet, desto højere klasser.

Kilde: Bygningsreglementet.dk