Leverandører bliver målt på CO2-besparelser i nyt FM-udbud: ‘Det har ikke været helt uproblematisk’

Foto : Bygningsstyrelsen

Leverandører bliver målt på CO2-besparelser i nyt FM-udbud: ‘Det har ikke været helt uproblematisk’

CO2-forbruget til kantinemad og kørsel tæller med i bedømmelsen, når Bygningsstyrelsen vælger leverandør til en milliardkontrakt på FM-ydelser.
Leverandører, der er interesseret i at få del i en syvårig rammeaftale til 2,1 milliarder kroner på facility management hos Bygningsstyrelsen, skal ikke bare konkurrere på velkendte parametre som pris og kvalitet, men også på deres evne til at sikre CO2-besparelser. 
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.

Prøv FacilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Statens Facility Management

Statens facility management-opgaver samles hos Bygningsstyrelsen, som de udbyder ydelserne i tre pakker med en samlet årlig værdi på godt en milliard kroner.

I efteråret 2019 vandt servicegiganten ISS Facility Services A/S første bølge. Den aktuelle anden bølge omfatter omkring 60 ejendomme og har en anslået årlig værdi på 300 millioner kroner. Den sættes i drift i 2022.

Overordnet indeholder opgaverne følgende syv FM-serviceområder:

Renhold
Forplejning (kantine)
Intern service
Indvendigt vedligehold
Vagt og sikkerhed
Udearealer
Affaldshåndtering

Beregninger

Den kommende leverandør skal hvert år i kontraktperioden beregne sit CO2-forbrug til dels kantinedrift og dels transport i forbindelse med fire af serviceområderne: forplejning (kantinedrift), intern service, indvendigt vedligehold og vagt og sikkerhed. 

For kantinedrift tager beregningerne udgangspunkt i en middelværdi for emissionsfaktorer for råvarer, som tænketanken Concito har lavet. Emissionsfaktorerne bliver ganget med de leverede mængder af fx. tomater, oksekød og madolie til de mange institutioner.

Transport-beregningerne tager udgangspunkt i fire overordnede kategorier: 1.emissionsfri transport (tæller både cykler og kollektiv transport), 2. elbiler og brintbiler, 3. fossildrevne biler i højeste gældende Euronorm samt 4. Andre fossildrevne biler.

Leverandøren skal angive den mængde af kørsler, der årligt foretages med et transportmiddel i de respektive kategorier til lokaliteterne. Det tal ganges med en fastlagt estimeret klimapåvirkningsækvivalent for hver kategori.

Uagtet hvilke mål leverandørerne selv fastsætter, er det et krav fra Bygningsstyrelsen, at mindst 30 % procent af kørslerne i år 3 af kontrakten gennemføres i køretøjer i kategorierne emissionsfri eller el og brint, mens kravet er på 70 % i kontraktens 7. og sidste år.