Elinstallationerne i svømmehaller, badelande og idrætshaller er udsat for store belastninger og i de førstnævnte også klorholdig, fugtig luft. Derfor er der en række lovkrav, der skal overholdes. Men 98 inspektioner udført i 2020 afslørede mindre, større og særdeles alvorlige fejl hele 92 steder.
Elinstallationerne i svømmehaller, badelande og idrætshaller er udsat for store belastninger og i de førstnævnte også klorholdig, fugtig luft. Derfor er der en række lovkrav, der skal overholdes. Men 98 inspektioner udført i 2020 afslørede mindre, større og særdeles alvorlige fejl hele 92 steder.

Foto : Lars Bertelsen

Inspektion afslører farlige el-fejl i mange haller og svømmehaller

Hver tredje hal fik et påbud, da Sikkerhedsstyrelsen sidste år, inspicerede el-installationerne i 98 haller, svømmehaller og badelande. I 2020 blev 54 steder sideløbende indberettet, fordi de havde ikke den lovpligtige elsikkerhedsattest.
Fejlstrømsafbryderen i eltavlen virkede ikke i seks af de haller og svømmehaller, som Sikkerhedsstyrelsens folk inspicerede sidste år. Og i 14 haller kunne en el-fejl mørklægge hallen helt, selvom det er et lovkrav, at belysningen skal fungere, selv om der opstår fejl i elinstallationerne. 
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.

Prøv FacilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Tusinder af haller

Danmark har mange haller. Ifølge Statistikbanken var der i 2020:
- 1.668 store idrætshaller (over 800 m2)

- 659 små idrætshaller (300-799 m2)

- 389 svømmeanlæg

 

Fakta: Elsikkerhedsattester

Efter reglerne skal elinstallationerne kontrolleres hvert andet år i forsamlingslokaler til mere end 150 personer. 

Kontrollen skal udføres af autoriserede elinstallatører. og i bygninger, der har fået ibrugstagningstilladelse efter 15. juli 2019. skal det firma, der udfører kontrollen være akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC 17020.

Tidligere skulle attesterne indberettes til Sikkerhedsstyrelsen, men siden 1. januar 2020 skal attesterne blot ophænges et sted i bygningen, der er tilgængelig for gæsterne.

Når det lokale beredskab udfører brandsyn, kontrollerer det, at attesten er gyldig.