Klæbeankre sikrer, at forpladerne i facaden på Gistrup Skole i Aalborg Kommune ikke falder ud. Skolen er en af syv i kommunen, der er bygget med et byggesystem, der nu udgør en fare. Forpladerne bærer nemlig en del af tagets vægt, så hvis pladen knækker eller falder ud, kan det yderste konsekvens føre til en sammenstyrtning. Det samme system er siden 1956 brugt i mindst 120 danske bygninger.
Klæbeankre sikrer, at forpladerne i facaden på Gistrup Skole i Aalborg Kommune ikke falder ud. Skolen er en af syv i kommunen, der er bygget med et byggesystem, der nu udgør en fare. Forpladerne bærer nemlig en del af tagets vægt, så hvis pladen knækker eller falder ud, kan det yderste konsekvens føre til en sammenstyrtning. Det samme system er siden 1956 brugt i mindst 120 danske bygninger.

Foto : Kim Nielsen / Aalborg Kommune

Frygter sammenstyrtningsfare. Mindst 120 bygninger opført med samme system

Aalborg Kommune har opdaget, at bærende facadeelementer på syv skoler er i så dårlig stand, at de i yderste konsekvens kan føre til sammenstyrtninger. Samme byggesystem er brugt på over 120 skoler, plejehjem, kollegier og kontorbygninger
Som et eventyr. Sådan beskrev Ingeniøren i 1961 byggeprocessen med et nyt byggesystem baseret på præfabrikerede betonelementer, som det aalborgensiske entreprenørfirma Bach & Egmose få år tidligere havde udviklet sammen med arkitektfirmaet Villy G. Hansen & K. W. Orland. 
Vil du have fuld adgang til FacilityTech?

FacilityTech er mediet til dig, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor. Vi bringer ny viden om teknologiske løsninger, digitalisering, udbud, standarder og rammebetingelser, og via cases fra ind- og udland sætter vi fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som du, står over for.

Husk at være logget ind med den e-mail, hvor du har dit abonnement tilknyttet. Oplever du fortsat udfordringer med din adgang, så skriv til support@ing.dk.

Prøv FacilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Fakta: B & E Systembyggeri

Opfundet af:

Arkitektfirmaet Vibe-Hansen & Orland og civilingeniørfirmaet Berg Bach & Kjeld Egmose A/S.

Produceret hos: 

Bach & Egmoses betonelementfabrik I/S Elcobyg i Hobro.

Betegnelser: 

Dansk Typeskole

B & E Systembyggeri

Bach & Egmose 

Tidsperiode: 

1956-1970'erne

Bygningstyper:

Skoler

Gymnasier

Alderdomshjem

Plejehjem

Mandskabsbarakker

Kollegier

Sportsfaciliteter

Udbedring koster 5.200 kr / m2

Sammen med EKJ Rådgivende Ingeniører har Aalborg Kommune udviklet en udbedringsmetode,hvor man fjerner forpladen og lader bagmuren blive stående. Der er lavet totaløkonomiske beregninger, over en 50 årig periode, for at vurdere hvilket produkt der rent bæredygtighedsmæssigt er bedst at få indbygget som ny facade. Facaden efterisoleres til normen og afsluttes med en teglsten som klimaskærm. I forbindelse med facadeudskiftningen, skiftes alle vinduer og døre som er af ældre dato til energivenlige produkter. Vinduer udføres med den nødvendige solafskærmning, enten med en lav g-værdi i vinduerne eller med mekanisk solafskærmning.

På enkelte af de berørte skoler er de eksisterende eternittage ligeledes ved at være udtjent. Tagene udskiftes til nye bølgeeternittage, og tagnedløb og -render udskiftes til nye i zink. Hvis der ikke er udhæng, vil dette blive etableret for at beskytte den nye facade.

Efter renovering vil facaderne fremstå nye i meget høj kvalitet og lang levetid

Der skal samlet set på de syv skoler udskiftes ca 6.500m2 facade.

Selve udskiftningen af facaden løber op i ca. 5.200kr pr. m2 i gennemsnit. Dertil kommer udgift til udskiftning af vinduer, døre og tage, som skal med i samme ombæring.