Altan.dk så stort på byggetilladelser og risikerer nu dyr regning på Frederiksberg

Foto : Frederiksberg Kommune

Altan.dk så stort på byggetilladelser og risikerer nu dyr regning på Frederiksberg

I 14 tilfælde har Altan.dk produceret altaner til ejendomme på Frederiksberg, uden at de blevet godkendt af kommunen. Hidtil er de blevet godkendt efterfølgende, men nu overvejer kommunalpolitikerne at sige stop

Lokalpolitikerne på Frederiksberg er fristede til at give altanfirmaet Altan.dk en dyr lærestreg. Firmaet har ved flere lejligheder valgt at producere og levere altaner - og endda sat tre op på en ejendom - før kommunen havde godkendt altanernes udseende. I nogle tilfælde har kommunen efterfølgende godkendt altanerne, men efter en gennemgang af samtlige Altan.dks sager i kommunen har vist, at Altan.dk i 14 ud af 51 pågående byggesager helt eller delvist har produceret altaner, før byggetilladelsen er udstedt, er tålmodigheden nu ved at slippe op. 

Den 1. marts besluttede et flertal i kommunens By- og Miljøudvalg at give tilladelse til at Altan.dk kunne sætte nogle altaner op på en bevaringsværdig bygning på Rahbeks Allé 2A-D/Vesterbrogade 161, som firmaet havde produceret og leveret, før kommunen havde givet byggetilladelse, og som ifølge forvaltningen ikke overholdt kommunens krav. 

»Vi er fanget i en fælde, og jeg er træt af den her sag, og jeg er træt af, hvordan Altan.dk opfører sig. Men nu er vi bare bragt i et pokkers dilemma: Skal vi sende 52 færdige altaner på forbrændingen, eller hvor sådan nogle ender, og efterlade beboerne i ejendommen uden de altaner, de ønsker sig og har betalt for, og med masser af bøvl og måske udsigt til en retlig tvist med det firma – eller skal jeg sige: O.k., det er detaljer. Kan man overhovedet se forskel, når altanen kommer op, og så … ja, lade dem montere? Det er jeg endt på,« lød forklaringen fra rådmand Nicolai Bøgh (K) for nylig til Berlingske Tidende, der tog sagen op.

Genovervejer tilgivelse

Men SFs medlem af udvalget, Balder Mørk Andersen, valgte at bruge standsningsretten, og bad forvaltningen om at udfærdige en oversigt over Altan.dks byggesager. 

Den oversigt har nu fået de konservative og flere andre partier til at genoverveje deres beslutning om at lade Altan.dk sætte altanerne op på Rahbekhus. 

»Min vurdering er, at der er kommet nye oplysninger frem, som vi ikke har haft i fuldt omfang, blandt andet i det notat, forvaltningen har lavet. Derfor vil jeg kræve, at sagen kommer tilbage til fornyet behandling i By- og Miljøudvalget, så vi kan få vendt alle sten i forhold til Altan.dk,« udtalte Nicolai Bøgh mandag til Berlingske Tidende. 

Gør høring til skinproces

Oversigten viser ét klart ulovligt forhold, hvor Altan.dk har sat tre altaner op på en bygning, før kommunen havde givet byggetilladelse. 

I de øvrige tilfælde har firmaet produceret og i nogle tilfælde også leveret altaner, før firmaet ansøgning er færdigbehandlet. Og selv om det ikke er ulovligt, er det ifølge notaet fra forvaltningen alligevel problematisk. 

»Sagerne, hvor der er produceret altaner og dørpartier, reducerer råderummet for forvaltningens mulighed for bearbejdning af detaljer, som forvaltningen har praksis for, for at få tilpasset projekterne ejendommenes arkitektur, alt sammen i henhold til administrationsgrundlaget i altanmanualen,« skriver By- Kultur- og Miljødirektør, Ulrik Winge i notatet. 

Han fremhæver også, at Altan.dks praksis kan gøre nabohøringer til en skinproces, hvis virksomheden efterfølgende får tilladelse til at opsætte altanerne. 

»Dertil er der i den ene sag, hvor der ikke er udført den lovbestemte naboorientering, risiko for at den demokratiske proces med naboinddragelse kan gå hen og blive en skinproces, hvor der vil sendes et projekt i naboorientering, og efterfølgende gives plandispensation og byggetilladelse, som ikke nødvendigvis vil være i overensstemmelse med praksis for altansager i det konkrete lokalplansområde.«

Tilladelse kan være konkurrenceforvridende

Hvis politikerne alligevel giver Altan.dk tilladelse, kan kommunen desuden blive anklaget af andre altanfirmaer, der følger den normale proces, for at give Altan.dk en ulovlig fordel. 

»Manglen på mulighed for yderligere tilpasning i de konkrete sager betyder, at forvaltningen ikke har mulighed for at stille ligeværdige krav til altan.dk omkring æstetikken. Krav som vi ellers ville stille til enhver anden ansøger, der ikke forinden har produceret altanerne. Dette kan risikere at udgøre en konkurrenceforvridende sagsbehandling og være i strid med lighedsgrundsætningen for sagsbehandlinger,« advarer Ulrik Winge. 

Altan.dks direktør Casper Knudsen har overfor Berlingske Tidende beklaget, at virksomheden i et enkelt tilfælde har opsat altaner, før der var givet byggetilladelse, men forsvarer ellers virksomhedens praksis med at producere altaner, før naboer og kommune har godkendt designet. 

I går aftes - efter redaktionens slutning - skulle kommunalbestyrelsen tage stilling til opsætningen af altaner på Rahbekhus. Ender kommunalbestyrelsen med at følge forvaltningens indstilling og give afslag på at opsætte de altaner, som Altan.dk allerede har leveret, kan virksomheden blive tvunget til at skrotte altanerne og producere nye.

Prøv FacilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer