VIA University College

VIA University College er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Professionshøjskolerne udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. VIA University College uddanner bl.a. lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter og designere.