business Mere om Center for IT Undervisning

I forbindelse med den sidste erhvervsuddannelsesreform valgte aftalekredsen at oprette en række videncentre, der skal understøtte digitaliseringen af uddannelsesområdet, hvor CIU er det sidst tilkomne videnscenter. CIU har overordnet set to store opgaver. For det første at samle, analysere og formidle viden omkring hensigtsmæssig brug af it i undervisningen. For det andet at være med til at udvikle ny viden.

listOmtale af Center for IT Undervisning

Learning Factory 16: Digitalt baseret feedback

access_time7. dec 09:00
Center for IT Undervisning

På grund af stor efterspørgsel på viden om digitalt baseret feedback tilbyder vi endnu en Learning Factory om emnet. Denne gang udvider vi feltet til også at se på læringsdata, og hvordan data fx fra LMS kan bruges til at udvikle og understøtte nye former for feedback. Målet med denne Learning Factory er at undersøge, hvilke former for feedback der kan bidrage positivt til elevernes læring på EUD.