Center for IT Undervisning

I forbindelse med den sidste erhvervsuddannelsesreform valgte aftalekredsen at oprette en række videncentre, der skal understøtte digitaliseringen af uddannelsesområdet, hvor CIU er det sidst tilkomne videnscenter. CIU har overordnet set to store opgaver. For det første at samle, analysere og formidle viden omkring hensigtsmæssig brug af it i undervisningen. For det andet at være med til at udvikle ny viden.