Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Mindre snak og mere handling på digitale ambitioner, tak

Andreas Holbak Espersen, DI
Illustration: Dansk Industri. Se større version
Teknologi og dataanvendelse bliver hjørnesten i at løse fremtidens udfordringer. Men de kan kun løses, hvis politikerne stopper med at save i den gren, vi i fremtiden skal sidde på, da manglende kvalificeret it-arbejdskraft bliver den største trussel mod vores digitale ambitioner. Og her er sommerens aftale om udflytning af videregående uddannelser ingen hjælp, skriver Andreas Holbak Espersen, digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri, i dette synspunkt.
Synspunkt16. december 2021 kl. 05:30

Mandag den 6. december 2021 kunne regeringen præsentere årets finanslovsaftale. Og den er særlig interessant set med digitale øjne, fordi den digitaliseringsfond på 500 mio. kroner, som regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet indgik aftale om ifm. finansloven for 2021, nu udmøntes på  finansloven for 2022.

Og der er faktisk tale om et nybrud. Det er nemlig første gang, at 'rene' digitaliseringstiltag på dén måde er genstand for politiske aftaler i Folketinget. Digitaliseringsdagsordenen har på mange måder levet en apolitisk tilværelse indtil nu. Den, der lever stille, lever godt, siger man, og det er i en udstrækning også en sandhed, der gælder digitaliseringsområdet. Digitaliseringen af vores samfund har været drevet frem af embedsmænd i mange år, og først under daværende innovationsminister Sophie Løhde (V) blev digitalisering til et politisk genstandsfelt.

Med aftalen igangsættes en række initiativer, som vil komme virksomhederne til gavn, accelerere udbredelsen af avanceret teknologi i det offentlige, og gøre Danmark - en anelse - mere datadrevet. Flere gode ting kan fremhæves, men det står også hurtigt klart, at de ambitioner, som regeringen sagde højt ved nedsættelsen af digitaliseringspartnerskabet, på ingen måde afspejles i finansloven.

Alt i alt er der tale om en håndfuld gode, vigtige, men også i vid udstrækning utilstrækkelige, initiativer. Hvis det er udtryk for, hvad der kan forventes af et politiseret digitaliseringsområde, så ser det sort ud for de digitale visioner.

Behov for handling bag ordene

Med til historien hører selvfølgelig, at regeringen har valgt hverken at præsentere eller finansiere en ny samlet digitaliseringsstrategi som opfølgning på digitaliseringspartnerskabets anbefalinger i forbindelse med finansloven. Den skal i stedet komme i det nye år.

Og hvis den lange periode - fra digitaliseringspartnerskabet afleverede sine anbefalinger, til den varslede strategi ligger klar - er et udtryk for, at regeringen bruger tiden til matche udtalte ambitioner og finansiering, så skal der lyde ros herfra.

For der er i dén grad behov for at sætte handling bag ordene og få formuleret en samlet, ambitiøs strategi for digitaliseringen af vores samfund. »A little less conversation, a little more action, please,« som Dansk Industris (DI) adm. direktør, Lars Sandahl, sagde på DI Topmødet tidligere på året.

Ingen grøn omstilling uden teknologi

Vi står som samfund over for en række hyperkomplekse udfordringer, som vi skal have løst: Grøn omstilling, et stadigt mere presset sundhedsvæsen og en voksende gruppe af ældre blot for at nævne nogle få. Fælles for udfordringerne er, at teknologi og dataanvendelse bliver hjørnesten i de løsninger vi skal finde.

Der bliver ingen grøn omstilling uden ny teknologi - man husker regeringens hockeystav. Fremtidens sundhedsvæsen er intet uden datadreven behandling baseret på intelligente teknologier. Og uden bredere anvendelse af data og de ressourcer (varme hænder), det kan frigive i den offentlige sektor, kommer jeg selv til at se langt efter en hjemmeplejer, når jeg skal på pension i 2059.

Det gode er, at regeringen ikke behøver at kigge langt efter byggeklodserne. Blandt regeringspartnerskabets anbefalinger ligger ideerne til et smartere, mere effektivt, grønnere og rigere samfund parat.

Det eneste regeringen skal gøre, det er, at gribe dem og sætte handling bag de flotte ord om store ambitioner.

Udflytning af uddannelser ingen hjælp

Og så måske lige en sidste ting. For de store ambitioner kan kun realiseres, hvis vi som samfund har kompetencerne til at gøre det. Og der er regeringen – sammen med størstedelen af Folketinget – altså ved at save den gren over, vi skal sidde på i fremtiden. Manglende kvalificeret it-arbejdskraft bliver den allerstørste trussel mod vores digitale ambitioner, og i den forbindelse er sommerens aftale om udflytning af videregående uddannelser desværre ikke til nogen hjælp.

Heldigvis ser det ud, som om der er politisk bevægelse i sagen - også hos nogle af de mange partier bag aftalen.

Det giver nemlig ingen mening at sætte sin lid til den digitale omstilling samtidig med at de kloge hoveder, der skal få os igennem, afvises i døren til it-uddannelserne. Det er ganske enkelt ret svært at blæse og have mel i munden på samme tid.

Har du lyst til at skrive et synspunkt til et af Ingeniørens PRO-Medier? Send dit udkast til redaktionen på pro-sekretariat@ing.dk.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i den videnskabelige debat.