I dette holdningsstof udtrykker forfatteren deres personlige holdning om emnet.

Læremiddelstyret undervisning - eller lærerens kvalificerede valg og fravalg?

»Føler lærere i grundskolen sig klædt på til at forholde sig kvalificeret og kritisk til de digitale læremidler, de får stillet til rådighed? Og hvad der skal til for at forløse eller udfordre læremidlernes potentiale for god, meningsfuld og tidssvarende undervisning?« spørger lærer og konsulent i it-didaktik, Karin Dyrendom, i dette synspunkt.
Synspunkt 28. oktober kl. 06:00
errorÆldre end 30 dage

I Future Classroom Lab møder vi i dag primært fagprofessionelle, der dagligt helt naturligt bruger digitale læremidler i deres undervisning. Ikke mindst efter coronanedlukningerne, hvor mange lærere for alvor kom i gang med at bruge en større palette af digitale læremidler og platforme. Men spørgsmålet er, om lærerne føler sig klædt på til at forholde sig kvalificeret og kritisk til de digitale læremidler, de får stillet til rådighed? Og hvad der skal til for at forløse eller udfordre læremidlernes potentiale for god, meningsfuld og tidssvarende undervisning?

I Future Classroom Lab oplever vi generelt, at lærere er rigtig gode til at være kritiske over for de læremidler, de skal bruge i deres undervisning. De skal kunne se en læringsmæssig værdi, for at de vil bruge dem i deres undervisning. Hvis de i forvejen har gode erfaringer med noget, så holder de fast i det, indtil de kan se potentialerne i noget andet.

Jeg oplever samtidig et udviklingspotentiale i, at lærerne udvider eller udvikler deres fagforståelse i takt med, at verden udvikler sig. Vi skal simpelthen være bedre til at stille spørgsmål til og finde aktualiteten i det, vi vil undervise i. Vi skal forholde os kritisk til, om indholdet og opgaverne relaterer til elevernes livsverden og rent faktisk give rum og mulighed for at danne dem til et samfund og en kultur, hvor digitaliseringen fylder mere og mere. Det øver vi os selv rigtig meget i sammen med lærerne i Future Classroom Lab, og det er ikke en nem opgave, da mange af de digitale læremidler, lærerne har adgang til, ikke umiddelbart giver opgaver og rum for dette.

I dag er de fleste digitale læremidler, lærerne har adgang til, kommunalt indkøbte didaktiserede læremidler og portaler fra forlag. Det er det, der er tilgængeligt, de lever op til de nye GDPR-regler, og de kræver ofte ikke stor forberedelse. I mange tilfælde har de digitale didaktiserede læremidler overtaget arbejdsopgaver og arbejdsgange fra tidligere analoge fagbøger og -hæfter, som oftest har en behavioristisk lavtaksonomisk karakter, hvor eleverne skal udfylde digitale ark og opgaver med rigtige og forkerte svar.

De lærere, jeg møder, er oftest opmærksomme på, at dette ikke er den undervisning, de oplever har kvalitet og tyngde, men lærernes forberedelsestid er knap. De er afhængige af, at læremiddelproducenterne udvikler læremidler med didaktiske designs, som støtter lærerne i flere forskellige undervisningstilgange. Herunder læringsdesigns af mere socialkonstruktivistisk karakter, hvor eleverne får mulighed for og bliver stilladseret i at undersøge, eksperimentere, afprøve og samarbejde med fagets indhold på meningsfulde og måske også mere legende måder.

Det kan overraske, at selv om skolerne længe har haft Skoletube tilgængeligt, så ved mange lærere ikke, at det findes, og hvordan det bruges. Skoletube er en beskyttet videokanal, som skoleelever kan udgive og dele videoproduktioner på, og hvortil der er tilknyttet en lang række nemt tilgængelige, digitale multimodale funktionelle læremidler, som eleverne forholdsvist intuitivt kan bruge i deres faglige arbejde.

Jeg oplever ofte lærere, der selv udtrykker, at de gerne ville mere denne type undervisning, men de vil gerne have følelsen af, at de har styr på det, før de sætter eleverne i gang. De skal føle sig trygge i det selv, og den slags tager bare tid i en tid med lav forberedelsesfaktor.

Et fagsprog og analyseredskab for vurdering af digitale læremidler

I CFU har vi i de seneste 10 år arbejdet med at udvikle et kvalificeret og kvalificerende sprog omkring læring, undervisning og læremidler. Et sprog, som lærerne kan bruge når de selv og med kolleger analyserer og vurderer digitale læremidler. Her har vi i CFU i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Læremidler udviklet et analyseværktøj ved navn Vurdigi. Vurdigi er et webbaseret dialog-værktøj, som kan hjælpe lærerne med at vurdere kvaliteten og anvendeligheden af alle typer digitale læremidler.

Karin Dyrendom
I forhold til didaktiske læremidler består Vurdigi konkret i spørgsmål inden for fem parametre, Brugervenlighed, Læringsudbytte, Sammenhæng, Differentiering og Indholdskvalitet. Illustration: Karin Dyrendom. Se større version

I forhold til didaktiske læremidler består Vurdigi konkret i spørgsmål inden for fem parametre, Brugervenlighed, Læringsudbytte, Sammenhæng, Differentiering og Indholdskvalitet. Spørgsmålene giver læreren og teamet sprog at analysere med og hjælper dem igennem en mere nuanceret og dybere analyse og vurdering. Analysearbejdet handler i høj grad om at finde intentionen med det læremiddel, man bruger. Det handler ikke kun om det fag-faglige, men rigtig meget om læringssyn og mulighed for at kunne lære på forskellige måder. Hvad er den pædagogiske præmis? Hvilken måde er det, vi gerne vil have, at eleverne lærer? Hvorvidt giver de læremidler, vi bruger, egentlig mulighed for det? Og hvad skal der til for at redesigne undervisningen med læremidlet, så dette bliver muligt?

Det kræver tid og fordybelse at afprøve og vurdere læremidler, men min erfaring er, at det hjælper at have et fælles sprog om læremidler for bedre at kunne vurdere og udvikle i faglige fællesskaber med andre lærere. Det handler ikke om at vurdere, om noget er godt og skidt, men om at kunne se potentialer, udvikle videre på dem og vælge det fra, der ikke giver mening. Et sprog og et analytisk blik, som efterhånden bliver en del af lærerens naturlige forberedelsesarbejde og faglige begrundelser for valg i undervisningen.

Min anbefaling i forhold til opkvalificering af lærere i digitale læremidler er at skabe rum og rammer for at analysere, redesigne og eksperimentere med digitale læremidler i professionelle læringsfællesskaber. Jeg oplever, at når der er tid til, at lærere udvikler sammen, får skabt et fælles sprog og eksperimenterer, så sker der magi. Lærere kan ikke lade være med at skabe god undervisning, når de har de rette betingelser for det.

Du kan læse mere om Karin Dyrendom og CFU's arbejde med Future Classrom Lab her: https://futureclassroomlab.dk/

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Du har ikke tilladelse til at deltage i debatten. Kontakt support@ing.dk hvis du mener at dette er en fejl.
Forsiden
Uproduktiv investering i læremidler

Uproduktiv investering i læremidler

Ressourcerne til indkøb er få, og derfor skal lærerne inddrages mere i processen for at undgå unødvendige køb. Det skriver Lars Juul Jensen, sekretariatschef for Brancheforeningen for Undervisningsmidler (BFU), i dette synspunkt.
Synspunkt af Lars Juul Jensen
Danske skoler bruger mere IT end før coronanedlukningen

Danske skoler bruger mere IT end før coronanedlukningen

En undersøgelse om brugen af IT i undervisningen på danske skoler viser, at lærerne bruger digitale værktøjer i højere grad end før coronaepidemien.
Nyt studie: Fjernundervisning giver mere aktive studerende

Nyt studie: Fjernundervisning giver mere aktive studerende

Onlinestuderende spørger mere til undervisningen end dem, der er fysisk til stede, viser ny undersøgelse fra Københavns Universitet.

Seneste debat

Nyt digitalt læringsspil skal gøre elever klogere på plast

Nyt digitalt læringsspil skal gøre elever klogere på plast

Brancheforeningen Plastindustrien har lanceret læringsspillet ’Tjek på plast’, der skal fungere som samtalestarter i undervisningen i grundskolen og gymnasiet. Eleverne opfordres gennem det digitale spil til at komme med forslag til, hvordan plast i fremtiden bedre kan anvendes.
EU-Kommissionen lancerer nyt værktøj til at digitalisere erhvervsskoler og -virksomheder

EU-Kommissionen lancerer nyt værktøj til at digitalisere erhvervsskoler og -virksomheder

Europa-Kommissionen har netop lanceret et gratis onlineværktøj for at hjælpe erhvervsuddannelser og -virksomheder med at få mest muligt ud af digitale teknologier og øge elevernes færdigheder.
 

Læremiddelstyret undervisning - eller lærerens kvalificerede valg og fravalg?

»Føler lærere i grundskolen sig klædt på til at forholde sig kvalificeret og kritisk til de digitale læremidler, de får stillet til rådighed? Og hvad der skal til for at forløse eller udfordre læremidlernes potentiale for god, meningsfuld og tidssvarende undervisning?« spørger lærer og konsulent i it-didaktik, Karin Dyrendom, i dette synspunkt.
Synspunkt af Karin Dyrendom