Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Digitalisering på godt og ondt vil fylde mere i fremtiden

Af Malte von Sehested5. august 2021 kl. 06:00
Elever bør både lære om digitale teknologier, men også med digitale teknologier, siger pædagogisk konsulent i it didaktik i Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole, Malte Von Sehested, i dette synspunkt. Ved at have blik for begge spor kan eleverne både blive gode til at vælge og fravælge digitale værktøjer og forstå betydningen af digitaliseringen.
Artiklen er ældre end 30 dage

Digitaliseringen i skolen er ikke nyt, og det seneste årti har vi da også set flere og flere ændringer mod en mere digital hverdag. Flere bogsystemer og opgavehæfter er blevet udskiftet med digitale læremidler og online-træning, og med skolenedlukningerne under Covid-19 kom der fornyet fokus på undervisning over nettet. Men hvorfor er det overhovedet interessant at tale om digitalisering? Hvad skal det til for at skabe en god, digitalt understøttet folkeskole, og er vi overhovedet på rette vej? 

Digitaliseringens to spor

Traditionelt set, når vi taler om digitalisering i skolen, handler det om, at vi digitaliserer det, som vi gør, og det, vi gør det med: Vi digitaliserer læremidler og bruger digitale værktøjer. Dette kalder man for EdTech, Educational Technology, altså teknologier som værktøjer og platforme med digitale læremidler, der bruges til at lære med. Her er eller bliver teknologien didaktiseret og sat ind i en kontekst, så den kan anvendes til læring. Over for dette har vi så egentlig (ud)dannelse i digital teknologi eller TechEd, som det omvendt kaldes. Her handler det om at lære, forstå og beherske teknologien og dens konsekvenser. Dette er i dansk kontekst blevet til teknologiforståelse.

Ligesom man kan møde undervisning med digital teknologi, der ikke giver anledning til, at man lærer noget om teknologi, kan man også møde undervisning i teknologi, uden at man anvender digital teknologi i undervisning. Endelig kan man naturligvis også møde undervisning, hvor det både handler om at lære om og med teknologien, og når man møder nye digitale værktøjer, vil der også være en læring eller læreproces, der handler om at kunne anvende teknologien. Det kan altså være svært helt at skelne de to spor helt fra hinanden. Der er en pointe i, at digitalisering kan være interessant, alene fordi det er digitalisering. Fordi vi i en undervisning, hvor vi anvender EdTech, udover at lære om det, som vi arbejder med, også vil have mulighed for at lære at anvende de digitale redskaber, mens vi arbejder. Samtidig kan digitaliseringen også være en hindring for den intentionerede læring, som for eksempel; når det trådløse netværk ikke fungerer, når eleverne har glemt deres uni-login, eller når brugergrænsefladen er uigennemskuelig.

Den gode digitale undervisning

Det er åbenlyst, at digitaliseringen har gjort en del af den (fjern)undervisning, der fandt sted under Corona-nedlukningerne mulig eller lettere tilgængelig, end den ville have været uden digital teknologi. Det handler både om den måde, man som lærere og elever har kunnet mødes og have adgang til hinanden, hvordan elevernes arbejde har kunnet foregå, og hvordan de har kunnet stille spørgsmål og få feedback på deres arbejde. Det har betydet, at der er blevet eksperimenteret og udviklet rigtig god og spændende online-undervisning, og det har givet os en række gode erfaringer, som vi kan bruge fremadrettet i en efter-Covid 19-skolevirkelighed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hele sidste skoleår arbejdede vi i CFU Danmark med projektet Distance Learning through Play. Her arbejdede vi undersøgende med, hvordan man med en legende tilgang kan skabe god digital undervisning med fokus på engagement, fællesskaber og kreativitet. Som en stor del af projektet blev der i foråret gennemført 24 online kursusforløb med næsten 500 deltagende folkeskolelærere. En af de vigtige erfaringer fra projektet er, at det ikke handler om det digitale men om den gode undervisning. Når vi fjernunderviser sker en del af undervisningen ved skærmen, men det betyder ikke, at al undervisning skal foregå digitalt. Det afgørende i valget af værktøjer og opgaver er, at det er værktøjer og opgaver, der kan være gode til at skabe muligheder for læring. Her bliver kodeordene samarbejde, undersøgende tilgange og åbne opgaver, og det digitale bliver noget, vi til- eller fravælger, der hvor det tilfører undervisningen noget, der giver kvalitet i undervisningen, og som ellers ikke ville være muligt (eller ville være meget besværligt) uden. Det er altså mulighederne for elevernes læring og god undervisning, der er afgørende, og ikke så meget, om vi anvender digitale værktøjer eller ej.

Skal vi digitalisere det, vi vil gøre, eller gøre det, vi kan digitalisere?

Alle der har arbejdet med at udvikle digitale løsninger ved, at der er noget, der er lettere at lave end andet. Derfor findes der alt for mange digitale løsninger, som gør noget, computere er gode til, men som måske ikke er så godt for os. Det er fint med træningsopgaver, når det giver mening, men digitale løsninger til undervisningsbrug kan let komme til at handle om evindelige gentagelser og simpel feedback på, om en opgave er løst rigtigt eller forkert. Er det sidste tilfældet, kan det endda være, at systemet kan gentage en instruktion på skrift eller som video, som vi åbenlyst ikke har forstået første gang. Den slags digitale læremidler er besnærende, fordi de giver en oplevelse af fremgang og aktivitet, men det bliver let til en omgang meningsløs gentagelse. Ligeledes er det let at digitalisere mange analoge læremidler, så de fremstår på en skærm i stedet for i en bog. Det kan være en kæmpe fordel, fordi man kan tilføje flere modaliteter og supplere tekst og billede med lyd, video og interaktive elementer og give indholdet dybde gennem hyperlinks. Men samtidig mister man noget af det taktile og det overblik, som det fysiske materiale giver. Det bliver altså afgørende at kunne vurdere, om det, man tilfører ved digitaliseringen, er bedre end det, man mister.

Digital parathed?

Bliver den generation, der er i fuld gang med at vokse op og gå i skole i disse år, klædt på til et liv, hvor det digitale fylder mere og mere? Det er et ikke uvæsentligt spørgsmål.

Folkeskolens formål handler om at give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, giver dem tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling, handle, deltage og tage medansvar i samfundet. I arbejdet med denne dannelsesopgave bør vi have blik for begge spor i digitaliseringen, så eleverne både lærer om digitale teknologier (TechEd) og lærer med digitale teknologier (EdTech).  Herigennem kan eleverne både blive gode til at vælge og fravælge digitale værktøjer og forstå betydningen af digitaliseringen. Og så mener jeg, at vi er godt på vej til at klæde eleverne på til en fremtid, hvor det digitale, på godt og ondt, vil fylde mere.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger