Webinar: Legende og lærerig STEM-undervisning

Den 5. maj 2021 fra kl. 13:00-14:15 inviterer Teknologipagten til et webinar, som har til formål at facilitere erfaringsudveksling og netværksdannelse på tværs af projekter og praktikere, der arbejder med lærerig STEM-undervisning gennem leg.
På webinaret kan du møde tre af Teknologipagtens indmeldte projekter, som vil dele ud af de mange gode erfaringer og læringer om, hvad der virker/ikke virker, når man arbejder målrettet med at motivere og styrke børn og unges interesse for STEM gennem legende og lærerig undervisning. De tre projekter, som du kan møde på dette webinar, er:
Vil du have fuld adgang til EduTech?

EduTech er for professionelle, der arbejder med digital undervisning og formidling som underviser i grundskolen, på en videregående uddannelsesinstitution eller som udvikler, indkøber eller professionel bruger af digitale uddannelses-, event- og kursusløsninger. EduTech giver indblik i nye teknologiske løsninger, didaktik, brugernes behov og politiske rammevilkår inden for digital undervisning.