Mere om Læringsteknologi

SIU - en ny gratis portal for brug af spil i undervisningen

Thorkild Hanghøj , Professor i spil og læring  Institut for Kommunikation og Psykologi , 18. nov 2021 06:00

Forskning viser, at spil kan bruges til at fremme faglig motivation og sproglige kompetencer samt udvikle sociale relationer, rumlig forståelse og at kunne se verden fra andre perspektiver (Persico et al., 2017). Læringsudbyttet af spil kan dog variere meget i forhold til at brugen af forskellige analoge og digitale spiltyper, der både omfatter læringsspil, underholdningsspil, gamification og redskaber til selv at designe spil. På samme måde findes der et utal af faglige tilgange til at arbejde med spil på.

Læremiddelstyret undervisning - eller lærerens kvalificerede valg og fravalg?

Karin Dyrendom , konsulent i it-didaktik, Københavns Professionshøjskole , 28. okt 2021 06:00

»Føler lærere i grundskolen sig klædt på til at forholde sig kvalificeret og kritisk til de digitale læremidler, de får stillet til rådighed? Og hvad der skal til for at forløse eller udfordre læremidlernes potentiale for god, meningsfuld og tidssvarende undervisning?« spørger lærer og konsulent i it-didaktik, Karin Dyrendom, i dette synspunkt.

Prøv EduTech

EduTech skriver til lærere og undervisere, der arbejder med digitale og teknologiske uddannelsesløsninger. Vi giver dig ny viden, cases og erfaringer med læring og teknologi. Få tre ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement.

Klik her