business Mere om Center for IT Undervisning

I forbindelse med den sidste erhvervsuddannelsesreform valgte aftalekredsen at oprette en række videncentre, der skal understøtte digitaliseringen af uddannelsesområdet, hvor CIU er det sidst tilkomne videnscenter. CIU har overordnet set to store opgaver. For det første at samle, analysere og formidle viden omkring hensigtsmæssig brug af it i undervisningen. For det andet at være med til at udvikle ny viden.

listOmtale af Center for IT Undervisning

Learning Factory 16: Digitalt baseret feedback

access_time31. aug 09:00
Center for IT Undervisning

På grund af stor efterspørgsel på viden om digitalt baseret feedback tilbyder vi endnu en Learning Factory om emnet. Denne gang udvider vi feltet til også at se på læringsdata, og hvordan data fx fra LMS kan bruges til at udvikle og understøtte nye former for feedback. Målet med denne Learning Factory er at undersøge, hvilke former for feedback der kan bidrage positivt til elevernes læring på EUD.

Learning Factory 17: Den hybride erhvervsskole

access_time31. aug 09:00
Center for IT Undervisning

Hybrid undervisning er undervisning, der foregår med deltagere både fysisk og online samtidig og ‘på lige fod’. Efter covid-19-pandemiens nedlukninger og erhvervsskolernes omlægning til online undervisning, er der kommet større fokus på erhvervsskolernes brug af online læring, herunder hvordan undervisningen kan foregå både fysisk og online samtidig. Denne undervisning har sine tekniske og didaktiske udfordringer, men har samtidig store potentialer som f.eks.