5 nedslag i slutevaluering af teknologiforståelse: Vigtigt og lærerigt fag, men personalet har det svært

Foto : kegfire / Bigstock

5 nedslag i slutevaluering af teknologiforståelse: Vigtigt og lærerigt fag, men personalet har det svært

Forsøgsskoler oplever, at det har været udfordrende at arbejde med en ny faglighed, selvom de ser relevansen for teknologiforståelse i skolen. Eleverne bliver især motiveret af hands-on-undervisning, viser evaluering af forsøget med teknologiforståelse. EduTech giver dig 5 nedslag i slutevalueringen.
For knap tre år siden satte Børne- og Undervisningsministeriet et forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen i gang. 46 forsøgsskoler deltog og underviste i teknologiforståelse enten som et selvstændigt fag eller integreret i fag.  Nu er evalueringen af forsøget foretaget af Rambøll klar. 
Få fuld adgang til EduTech?
EduTech er for professionelle, der arbejder med digital undervisning og formidling som underviser i grundskolen, på en videregående uddannelsesinstitution eller som udvikler, indkøber eller professionel bruger af digitale uddannelses-, event- og kursusløsninger. EduTech giver indblik i nye teknologiske løsninger, didaktik, brugernes behov og politiske rammevilkår inden for digital undervisning.
Prøv EduTech

EduTech skriver til lærere og undervisere, der arbejder med digitale og teknologiske uddannelsesløsninger. Vi giver dig ny viden, cases og erfaringer med læring og teknologi. Få tre ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement.

Klik her
Om forsøg med teknologiforståelse
  • Formålet med forsøget har været at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen. Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.
  • I forsøget er teknologiforståelse afprøvet både som et selvstændigt fag og integreret i eksisterende fag.
  • Forsøg med teknologiforståelse er afviklet fra 2018-2021.
  • I alt har 46 skoler deltaget i forsøget.
  • Der er afsat i alt 54,4 mio. kr. til forsøget, som er anvendt til blandt andet understøttelse af forsøgsskoler (undervisningsmaterialer og understøttende aktiviteter), kompensation til skolerne (blandt andet i forhold til deltagelse i arrangementer), formidling og evaluering.

Kilde: uvm.dk