Lad undervisning i teknologi og it handle om potentialerne - og lad de kedelige detaljer ligge

Hvis fremtidens it- og teknologirelaterede jobstillinger i højere grad skal besættes af kvinder, bør teknologiens humanitære potentialer fremhæves i grundskoleundervisningen, skriver seniorkonsulent i Tænketanken DEA, Anne Fløe, i dette synspunkt.
Brødtekst

I 2019 spurgte Tænketanken DEA, hvad unge drenge og piger i grundskolen gerne ville lave i fremtiden. Der tegnede sig et billede af, at drengene drømmer om at arbejde med robotter og teknologi, udvikle computerprogrammer og apps og bygge huse. Pigerne drømmer til gengæld om arbejde med at redde og passe på mennesker, arbejde med dyr eller arbejde med design (DEA 2019).

Samme undersøgelse viste, at særligt dét at arbejde med mennesker kobler pigerne imidlertid ikke sammen med at arbejde med teknologi og naturvidenskab. Det er et problem. For det hænger sammen. Både teknologi og it kan blive nogle af de vigtigste redskaber i arbejdet med menneskers sundhed, menneskers forbrug, og menneskers trivsel fremover.

Der er derfor behov for et opgør med undervisningen i teknologi og it, så det bliver tydeligt for piger – og drenge – at dét at arbejde med teknologi og it er kompatibelt med det at arbejde med, passe på og redde mennesker. Vi skal væk fra at teknologi og it er forbeholdt natur/teknik eller fysik. Og vi skal flytte det fra at være et emne og genstandsområde i sig selv til at være en metode og et redskab, der arbejder med flere og bredere emner – i alle fag.

Lad mig bruge en analogi: Undervisning om blyanten. I undervisningen om blyanten kan læreren snakke om et skriveredskab bestående af en hærdet ler-grafit-stift støttet af et træhylster. Læreren kan tale om grafittens afsmittende egenskaber, om blyantsstregens sværtning, partiklernes farve, og betydningen af papirets kvalitet og overflade. Læreren kan tale om blyantens historie, vi kan tale om fremstillingen af blyanten og om skaleringen af blyantens hårdhed. Det kunne læreren gøre. Læreren kunne også lade eleverne glemme alt om blyantens tekniske beskaffenhed og fremstilling og i stedet for bruge blyanten. Bruge blyanten til billedkunst og design. Bruge blyanten til at skrive matematikopgaver. Bruge blyanten til at lave en planche om deres aktuelle ikon. På den måde forsvinder fokus på blyanten, men den bliver ikke mindre vigtig.

Drop de kedelige detaljer

Lad os gøre det samme med teknologi og it. Lad undervisningen i teknologi handle om potentialerne i it og teknologi. Lad de kedelige detaljer ligge. Teknologiundervisning behøver ikke kun bruge eksempler som raketter og racerbiler. Lad teknologiundervisningen handle om, hvordan teknologi kan bruges til at designe mode, om at spille musik som Billie Eilish, om at redde mennesker på hospitalerne.

Svenske Ulrika Sultan har skrevet en bog med eksempler på, hvordan man i undervisningen kan illustrere, hvordan teknik kan være med til at løse nogle af de mest samfundsaktuelle spørgsmål. Den hedder ”Teknik - 10 lektioner i att förändra världen” og er et godt sted at starte.  

Hvis man lykkes med det, kan teknologi i grundskolen være med til at skabe de rette forbindelser mellem pigers forståelse af teknologi og deres forestillinger om deres fremtid – uanset om fremtiden så handler om at arbejde med mennesker, at arbejde med dyr eller arbejde med design.

Prøv EduTech

EduTech skriver til lærere og undervisere, der arbejder med digitale og teknologiske uddannelsesløsninger. Vi giver dig ny viden, cases og erfaringer med læring og teknologi. Få tre ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement.

Klik her