Hvordan hindrer man snyd i online eksamener?

Brødtekst

En artikel i Universitetsavisen rapporterer om øget eksamenssnyd nu hvor mange eksamener er online hjemmefra i stedet for i en stor gymnastikhal med eksamensvagter. De hyppigste problemer er, at studerende arbejder sammen om individuelle eksamener (og skiver under på, at de gjorde det alene), og at de finder løsninger på Internettet uden at angive kilden. Problemet er også kendt for længerevarende tag-hjem eksamener (såsom projekter). Som studieleder behandler jeg sagerne på min uddannelse, og der bliver rapporteret 10-20 tilfælde per år, og der er sikkert mange flere, der ikke opdages eller indrapporteres.

Artiklen i Universitetsavisen foreslår et antal tekniske løsninger: Studerende skal have kamera tændt under eksamen, der skal installeres spyware på deres computere, som overvåger deres Internetkommunikation, osv. Udover de etiske problemer med overvågning, så er der også en del problemer med det:

  • Der er næppe tænkt over, at der skal være gennemprøvede løsninger for Windows, MacOS, Linux (flere forskellige distributioner), FreeBSD og Chromebook.
  • Det er relativt nemt at omgå: En studerende kan bruge sin mobiltelefon, tablet eller ældre laptop til at kommunikere med andre eller gå på nettet.
  • Tekniske begrænsninger virker provokerende, og studerende kan tage det som en udfordring at bryde dem.

Så hvad er løsningen? Man slipper nok ikke helt, men der er mulige tiltag, der nok virker bedre end øget overvågning:

  • Man kan udvide andelen af gruppeeksamener. Det hindrer ikke samarbejde, men ses ikke som problem. Gruppeeksamener kan ikke stå alene, for det kan være nemt at gemme sig i en gruppe. Gruppeeksamener fungerer nok også bedst til bestået/ikke-bestået i stedet for 7-trinsskalaen.
  • Hav flere mundtlige eksamener eller mundtlige forsvar af tag-hjem eksamener (det kan godt gøres over Zoom eller lignende). Det koster dog mange mandetimer at afholde.
  • Stil opgaver med mange mulige korrekte svar, sådan at identiske (eller næsten-identiske) svar rejser røde flag. IT kan hjælpe med sammenligning af opgaver. Det kan dog være svært i nogle felter at stille så åbne opgaver, og det kræver også mere at rette sådanne opgaver.
  • Stil forskellige opgaver til forskellige studerende, så de ikke får så meget ud af samarbejde, og har mindre mulighed for at finde svar på nettet. Det kan dog være meget dyrt i arbejdstimer, og man risikerer, at opgaverne ikke er lige svære. Her kan man måske få hjælp fra IT til at generere opgaver over et tema, men det er ikke altid oplagt hvordan.

Har nogen af jer forslag til både tekniske og ikke-tekniske måder at reducere uønsket samarbejde og Internetbrug til online eller tag-hjem eksamener?

Prøv EduTech

EduTech skriver til lærere og undervisere, der arbejder med digitale og teknologiske uddannelsesløsninger. Vi giver dig ny viden, cases og erfaringer med læring og teknologi. Få tre ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement.

Klik her
Om Torben Mogensen

Torben er lektor i Datalogi på Københavns Universitet og studieleder for bacheloruddannelsen i Datalogi.

Hans faglige interesser ligger indenfor programmeringssprog, computerarkitektur, grafik, algoritmer m.m.

Han blogger om alt inden for hans interesseområder, ofte med udgangspunkt i oplevelser på universitetet.