Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med 420 medarbejdere.

Styrelsen arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport på bane og i luften. Styrelsen sætter også rammerne for dansk byggeri, fremtidens bygninger og boligområdet, og så løser styrelsen en række opgaver på post- og havneområdet.

Omtale af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen