DI Digital

DI Digital er et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation. 

Indsatsområder: 

Politisk interessevaretagelse
DI Digital er involveret i alle væsentlige politikområder inden for it, tele, elektronik og kommunikation. De er det politiske talerør for it-, tele-, elektronik- og kommunikationsbranchen og arbejder for at forbedre vilkårene for din virksomhed gennem bl.a. analyser, politisk kontakt, høringssvar, deltagelse i den offentlige debat og udvalgsarbejde

Netværk og medlemsservice:
DI Digital skaber stor værdi med sin medlemsservice i form af målrettet medlemsinformation og rådgivning om regulering, markedsmuligheder, nye initiativer og andre forhold af relevans for branchen. De vil styrke branchen ved at fremme samarbejde og vidensdeling og er et samlingspunkt for de digitale virksomheder til drøftelser i faste udvalg, netværk og andre arrangementer.

Kommunikation og synlighed:
DI Digitals holdninger og aktiviteter udformes i dialog med medlemmerne. DI Digital er medlemmernes samlende stemme over for myndigheder og politiske beslutningstagere. De kommunikerer med den brede offentlighed i medierne, sætter dagsordenen og bringer viden og holdninger til aktuelle temaer.

Viden og analyse:
DI Digital er et troværdigt videncenter og en pålidelig kilde til analyser og statistik af de digitale brancher, og vi er dagsordenssættende om analyser og udvikling. DI Digital anvender analyser til at orientere medlemmerne om udvikling og som grundlag for sit arbejde for at søge indflydelse for it-, tele-, elektronik- og kommunikationsbranchen og varetage dens interesser.