Foto af Thomas Riisgaard Hansen.
Thomas Riisgaard Hansen, direktør for Nationalt Forskningscenter for Digitale Teknologier , DIREC

Thomas Riisgaard Hansen er direktør for Nationalt Forskningscenter for Digitale Teknologier i DIREC.
DIREC skal udbygge kapaciteten inden for digital forskning, innovation og uddannelse i Danmark. Centret, der er støttet af Innovationsfonden med 100 mio. kr., er et samarbejde på tværs af de datalogiske institutter på alle otte universiteter samt Alexandra Instituttet.