Mere om AI

EU's regelsæt for AI

Erik David Johnson , 18. sep 05:50

En af de vigtigste organer for dataetik og ansvarlig AI er EU’s European AI Aliance. Samtidig er det et erklæret mål for Danmark at være en forløber på dataetikken, på national plan og på et niveau hvor vi ligefrem skal gøre det til en forretningsfordel at agere dataetisk. Men hvem sætter så dagsordenen i DK? Sidste år kom jeg og de andre medlemmer af Ekspertgruppen for Dataetik med 9 anbefalinger til regeringen om hvordan danske virksomheder kan agere dataetisk.