Sune Mark Henriksen

Sune Mark Henriksen

Administrerende direktør, Sectra

Sune Mark Henriksen er administrerende direktør i IT-virksomheden Sectra.